මත Share
24 News BD 24 News Bd
ග්රාහකයන්
0
වීඩියෝ අදහස්
200,060,799
වීඩියෝ ගණන
1167
වර්ගය
සිට Youtuber
2016
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

24 News BD YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

24 News BD
ග්රාහකයන්
0
වීඩියෝ අදහස්
200,060,799
වීඩියෝ ගණන
1167
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 4.2K - $ 25.2K
0
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
0
පසුගිය 30 දින
0
පසුගිය 90 දින
2,980,972
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
11,186,979
පසුගිය 30 දින
17,688,051
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
01.07.2022 Fri +2,980,972 $ 1.12K - $ 6.71K
26.06.2022 Sun +811,746 $ 304 - $ 1.83K
22.06.2022 Wed +1,045,962 $ 392 - $ 2.35K
19.06.2022 Sun +1,797,488 $ 674 - $ 4.04K
16.06.2022 Thu +2,885,149 $ 1.08K - $ 6.49K
11.06.2022 Sat +739,237 $ 277 - $ 1.66K
07.06.2022 Tue +926,425 $ 347 - $ 2.08K
03.06.2022 Fri +682,204 $ 255 - $ 1.53K
29.05.2022 Sun +358,178 $ 134 - $ 805
26.05.2022 Thu +1,126,077 $ 422 - $ 2.53K
16.05.2022 Mon +531,023 $ 199 - $ 1.19K
11.05.2022 Wed +1,855,838 $ 695 - $ 4.18K
22.04.2022 Fri +431,440 $ 161 - $ 970
18.04.2022 Mon +385,003 $ 144 - $ 866
Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL