මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 El Reino InfantilEl Reino Infantil 64,900,000 61,156,362,516 1,504 Music 2011
2 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 40,300,000 31,599,480,207 756 Music 2013
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 22,400,000 24,339,777,626 1,644 Film & Animation 2013
4 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 24,200,000 22,386,914,646 8,330 Entertainment 2007
5 Alejo IgoaAlejo Igoa 43,000,000 17,465,208,171 1,083 Comedy 2014
6 Fede VigevaniFede Vigevani 53,000,000 14,707,915,678 1,343 Howto & Style 2009
7 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 23,000,000 14,216,742,104 1,206 Comedy 2016
8 eltreceeltrece 13,300,000 13,207,094,482 186,353 Entertainment 2014
9 El Reino a JugarEl Reino a Jugar 18,700,000 12,452,861,894 896 Education 2015
10 BizarrapBizarrap 22,300,000 9,336,429,579 89 Comedy 2017
11 LynaLyna 18,400,000 7,397,262,310 5,302 Gaming 2014
12 Mati SpanoMati Spano 13,400,000 7,063,508,417 1,565 Entertainment 2020
13 DrossRotzankDrossRotzank 23,400,000 6,377,439,272 1,706 Entertainment 2006
14 RobleisIUTURobleisIUTU 18,500,000 5,590,060,235 1,630 Entertainment 2013
15 NatupuboldiNatupuboldi 14,400,000 5,427,222,198 827 Comedy 2016

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 El Reino InfantilEl Reino Infantil 4,992,307 4,704,335,578 115
2 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,663,636 2,872,680,018 68
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 2,036,363 2,212,707,056 149
4 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 1,423,529 1,316,877,332 490
5 Alejo IgoaAlejo Igoa 4,300,000 1,746,520,817 108
6 Fede VigevaniFede Vigevani 3,533,333 980,527,711 89
7 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 2,875,000 1,777,092,763 150
8 eltreceeltrece 1,330,000 1,320,709,448 18,635
9 El Reino a JugarEl Reino a Jugar 2,077,777 1,383,651,321 99
10 BizarrapBizarrap 3,185,714 1,333,775,654 12
11 LynaLyna 1,840,000 739,726,231 530
12 Mati SpanoMati Spano 3,350,000 1,765,877,104 391
13 DrossRotzankDrossRotzank 1,300,000 354,302,181 94
14 RobleisIUTURobleisIUTU 1,681,818 508,187,294 148
15 NatupuboldiNatupuboldi 1,800,000 678,402,774 103

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (13/07/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිවෙඩික්කරුවන්ගේ වාහනය හමුවෙයි | ක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කතා කරයිවසන්ත අවසන් ගමන් යද්දී උණ්ඩ අටකින් වෙඩි කෑව බිරිඳ ගැන අද ඇසුණ සෝචනීය කතාව | Neth Newsදේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTV