මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 28,600,000 19,621,344,944 466 Music 2013
2 eltreceeltrece 10,900,000 10,197,214,164 134,391 Entertainment 2014
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 11,400,000 8,631,632,492 784 Film & Animation 2013
4 DrossRotzankDrossRotzank 21,800,000 5,412,342,074 1,447 Entertainment 2006
5 LynaLyna 11,400,000 4,768,006,022 4,119 Gaming 2014
6 TelefeTelefe 5,100,000 4,027,968,321 77,444 Entertainment 2012
7 RobleisIUTURobleisIUTU 15,700,000 4,003,961,871 962 Entertainment 2013
8 BizarrapBizarrap 10,700,000 3,236,756,889 72 Comedy 2017
9 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 4,720,000 2,799,659,548 103 Entertainment 2010
10 TINITINI 6,610,000 2,568,271,210 115 People & Blogs 2016
11 Te lo resumoTe lo resumo 6,260,000 1,595,129,589 555 Comedy 2012
12 DukiDuki 5,230,000 1,574,073,635 97 Music 2017
13 Bebe MiloBebe Milo 3,780,000 1,527,195,699 1,777 Gaming 2014
14 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 3,210,000 1,469,659,893 399 Comedy 2020
15 Ricardo GaltieriRicardo Galtieri 2,430,000 1,411,041,328 559 People & Blogs 2010

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,575,000 2,452,668,118 58
2 eltreceeltrece 1,557,142 1,456,744,880 19,198
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 1,425,000 1,078,954,061 98
4 DrossRotzankDrossRotzank 1,453,333 360,822,804 96
5 LynaLyna 1,628,571 681,143,717 588
6 TelefeTelefe 566,666 447,552,035 8,604
7 RobleisIUTURobleisIUTU 1,962,500 500,495,233 120
8 BizarrapBizarrap 2,675,000 809,189,222 18
9 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 429,090 254,514,504 9
10 TINITINI 1,322,000 513,654,242 23
11 Te lo resumoTe lo resumo 695,555 177,236,621 61
12 DukiDuki 1,307,500 393,518,408 24
13 Bebe MiloBebe Milo 540,000 218,170,814 253
14 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 3,210,000 1,469,659,893 399
15 Ricardo GaltieriRicardo Galtieri 220,909 128,276,484 50
Hiru Mega Stars 3 | GRAND FINALE LIVE | 2021-10-02ඇයටත් කතාවක් ඇත - පියුමි හංසමාලි | TALK WITH CHATHURA #piyumihansamali #talkwithchaturaRalla Weralata Adarei | Episode 21 | 2021-09-17Lakai Sikai - Second Shy | ලකයි සිකයි - සෙකන්ඩ් ශයි | Monthly Specialමම කට්ට කලු දෙමළ ගෑණියෙක්,ඒනිසා මාව ඒ පවුලට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා මගේ කනට ඇහුනා|k Sujeewa|HaritvPopular actress Lochana Imashi's emotional story toldදැන් සැපද ධනුශ්ක? | Prank Call | Danushka | GTV | Prank Call Srilanka | Y Fm 2021මේවා ඇඳිරි නීතිය දාගෙන යටින් ගහන ගේම්.. - මහා සංඝරත්නය පරාක්‍රම සමුද්‍රය වෙනුවෙන් පෙරමුණටPetunia පෙටුනියා Her, he follows Short Film Presented by Cinema lkකොමල පපා දමන් කොහෙ යනවද සුදු මැණික ඉතින් | Cute Baby | Komala Papa - Dileepa Saranga New Song 2021වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආව ගමන් මට ඉවසන්න බැරි වද 32ම දෙනවා | අනියම් පෙමකින් ගමක් කැලබෙයිLakai Sikai - Full Holman | ලකයි සිකයි - ෆුල් හොල්මන්