මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 31,200,000 22,462,372,576 544 Music 2013
2 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 14,200,000 12,092,345,865 959 Film & Animation 2013
3 eltreceeltrece 11,500,000 10,999,409,258 147,625 Entertainment 2014
4 DrossRotzankDrossRotzank 22,500,000 5,703,483,439 1,499 Entertainment 2006
5 LynaLyna 13,300,000 5,689,061,431 4,405 Gaming 2014
6 RobleisIUTURobleisIUTU 17,100,000 4,622,008,060 1,136 Entertainment 2013
7 Alejo IgoaAlejo Igoa 14,200,000 4,433,574,973 685 Comedy 2014
8 TelefeTelefe 5,490,000 4,331,514,234 78,919 Entertainment 2012
9 BizarrapBizarrap 14,300,000 4,314,826,427 77 Comedy 2017
10 TINITINI 7,530,000 3,398,814,886 122 People & Blogs 2016
11 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 5,110,000 3,257,606,197 126 Entertainment 2010
12 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 4,520,000 2,309,045,359 574 Comedy 2020
13 DukiDuki 6,010,000 2,120,724,847 112 Music 2017
14 Te lo resumoTe lo resumo 6,800,000 1,787,888,548 583 Comedy 2012
15 Mati SpanoMati Spano 4,280,000 1,745,940,686 635 Entertainment 2020

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,466,666 2,495,819,175 60
2 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 1,577,777 1,343,593,985 106
3 eltreceeltrece 1,437,500 1,374,926,157 18,453
4 DrossRotzankDrossRotzank 1,406,250 356,467,714 93
5 LynaLyna 1,662,500 711,132,678 550
6 RobleisIUTURobleisIUTU 1,900,000 513,556,451 126
7 Alejo IgoaAlejo Igoa 1,775,000 554,196,871 85
8 TelefeTelefe 549,000 433,151,423 7,891
9 BizarrapBizarrap 2,860,000 862,965,285 15
10 TINITINI 1,255,000 566,469,147 20
11 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 425,833 271,467,183 10
12 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 2,260,000 1,154,522,679 287
13 DukiDuki 1,202,000 424,144,969 22
14 Te lo resumoTe lo resumo 680,000 178,788,854 58
15 Mati SpanoMati Spano 2,140,000 872,970,343 317

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL