මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Bounce Patrol - Kids SongsBounce Patrol - Kids Songs 24,600,000 16,034,651,248 190 Music 2013
2 LazarBeamLazarBeam 19,300,000 7,763,058,693 1,239 Gaming 2015
3 KjraGamingKjraGaming 7,920,000 4,404,308,796 2,658 Gaming 2012
4 HowToBasicHowToBasic 16,700,000 3,382,179,860 555 Howto & Style 2011
5 Strawberry Jam ToysStrawberry Jam Toys 3,305,517,192 897 Entertainment 2013
6 Grace's WorldGrace's World 2,690,000 3,132,456,530 351 Entertainment 2012
7 Saksham magicSaksham magic 3,160,000 2,842,676,526 1,145 People & Blogs 2015
8 Fluffy Jet ToysFluffy Jet Toys 4,230,000 2,686,872,839 1,414 Entertainment 2010
9 The Mik MaksThe Mik Maks 3,110,000 2,579,821,781 196 Entertainment 2013
10 SMG4SMG4 4,880,000 2,434,471,006 660 Entertainment 2009
11 Chloe TingChloe Ting 22,200,000 2,357,308,233 334 Howto & Style 2011
12 The Norris NutsThe Norris Nuts 5,670,000 2,350,430,809 340 Entertainment 2014
13 HighlightsNepalHighlightsNepal 4,770,000 2,272,097,303 9,143 Music 2013
14 TONES AND ITONES AND I 4,950,000 2,230,760,140 58 Music 2017
15 FreshFresh 7,570,000 2,058,298,839 926 Gaming 2016

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Bounce Patrol - Kids SongsBounce Patrol - Kids Songs 3,075,000 2,004,331,406 23
2 LazarBeamLazarBeam 3,216,666 1,293,843,115 206
3 KjraGamingKjraGaming 880,000 489,367,644 295
4 HowToBasicHowToBasic 1,670,000 338,217,986 55
5 Strawberry Jam ToysStrawberry Jam Toys 0 413,189,649 112
6 Grace's WorldGrace's World 298,888 348,050,725 39
7 Saksham magicSaksham magic 526,666 473,779,421 190
8 Fluffy Jet ToysFluffy Jet Toys 384,545 244,261,167 128
9 The Mik MaksThe Mik Maks 388,750 322,477,722 24
10 SMG4SMG4 406,666 202,872,583 55
11 Chloe TingChloe Ting 2,220,000 235,730,823 33
12 The Norris NutsThe Norris Nuts 810,000 335,775,829 48
13 HighlightsNepalHighlightsNepal 596,250 284,012,162 1,142
14 TONES AND ITONES AND I 1,237,500 557,690,035 14
15 FreshFresh 1,514,000 411,659,767 185
Hiru Mega Stars 3 | GRAND FINALE LIVE | 2021-10-02ඇයටත් කතාවක් ඇත - පියුමි හංසමාලි | TALK WITH CHATHURA #piyumihansamali #talkwithchaturaRalla Weralata Adarei | Episode 21 | 2021-09-17Lakai Sikai - Second Shy | ලකයි සිකයි - සෙකන්ඩ් ශයි | Monthly Specialමම කට්ට කලු දෙමළ ගෑණියෙක්,ඒනිසා මාව ඒ පවුලට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා මගේ කනට ඇහුනා|k Sujeewa|HaritvPopular actress Lochana Imashi's emotional story toldදැන් සැපද ධනුශ්ක? | Prank Call | Danushka | GTV | Prank Call Srilanka | Y Fm 2021මේවා ඇඳිරි නීතිය දාගෙන යටින් ගහන ගේම්.. - මහා සංඝරත්නය පරාක්‍රම සමුද්‍රය වෙනුවෙන් පෙරමුණටPetunia පෙටුනියා Her, he follows Short Film Presented by Cinema lkකොමල පපා දමන් කොහෙ යනවද සුදු මැණික ඉතින් | Cute Baby | Komala Papa - Dileepa Saranga New Song 2021වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආව ගමන් මට ඉවසන්න බැරි වද 32ම දෙනවා | අනියම් පෙමකින් ගමක් කැලබෙයිLakai Sikai - Full Holman | ලකයි සිකයි - ෆුල් හොල්මන්