මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Bounce Patrol - Kids SongsBounce Patrol - Kids Songs 26,200,000 18,630,371,023 201 Music 2013
2 LazarBeamLazarBeam 20,000,000 8,329,968,745 1,257 Gaming 2015
3 How RidiculousHow Ridiculous 11,900,000 4,917,321,798 382 Sports 2009
4 KjraGamingKjraGaming 8,360,000 4,664,280,382 2,859 Gaming 2012
5 The Mik MaksThe Mik Maks 5,440,000 4,588,635,082 235 Entertainment 2013
6 Saksham magicSaksham magic 4,480,000 4,421,600,101 1,588 People & Blogs 2015
7 Strawberry Jam ToysStrawberry Jam Toys 0 3,655,125,159 896 Entertainment 2013
8 HowToBasicHowToBasic 17,000,000 3,541,309,172 562 Howto & Style 2011
9 Grace's WorldGrace's World 2,860,000 3,473,007,399 383 Entertainment 2012
10 SMG4SMG4 5,830,000 3,027,340,224 714 Entertainment 2009
11 The Norris NutsThe Norris Nuts 6,020,000 2,691,239,844 393 Entertainment 2014
12 Fluffy Jet ToysFluffy Jet Toys 4,190,000 2,690,450,123 1,414 Entertainment 2010
13 Chloe TingChloe Ting 23,800,000 2,689,681,660 362 Howto & Style 2011
14 Tones And ITones And I 5,180,000 2,504,677,138 97 Music 2017
15 HighlightsNepalHighlightsNepal 5,200,000 2,448,256,083 9,284 Music 2013

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Bounce Patrol - Kids SongsBounce Patrol - Kids Songs 2,911,111 2,070,041,224 22
2 LazarBeamLazarBeam 2,857,142 1,189,995,535 179
3 How RidiculousHow Ridiculous 915,384 378,255,522 29
4 KjraGamingKjraGaming 836,000 466,428,038 285
5 The Mik MaksThe Mik Maks 604,444 509,848,342 26
6 Saksham magicSaksham magic 640,000 631,657,157 226
7 Strawberry Jam ToysStrawberry Jam Toys 0 406,125,017 99
8 HowToBasicHowToBasic 1,545,454 321,937,197 51
9 Grace's WorldGrace's World 286,000 347,300,739 38
10 SMG4SMG4 448,461 232,872,324 54
11 The Norris NutsThe Norris Nuts 752,500 336,404,980 49
12 Fluffy Jet ToysFluffy Jet Toys 349,166 224,204,176 117
13 Chloe TingChloe Ting 2,163,636 244,516,514 32
14 Tones And ITones And I 1,036,000 500,935,427 19
15 HighlightsNepalHighlightsNepal 577,777 272,028,453 1,031

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL