මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Bounce Patrol - Kids SongsBounce Patrol - Kids Songs 29,700,000 22,806,061,555 380 Music 2013
2 SiaSia 23,500,000 14,629,358,361 270 Music 2007
3 How RidiculousHow Ridiculous 22,000,000 12,785,518,699 725 Sports 2009
4 AC/DCAC/DC 10,600,000 9,666,000,673 199 Music 2005
5 LazarBeamLazarBeam 22,100,000 9,455,032,225 1,341 Gaming 2015
6 NickandCarrieNickandCarrie 8,510,000 8,814,755,453 1,128 People & Blogs 2019
7 The Mik MaksThe Mik Maks 7,620,000 6,759,435,898 450 Entertainment 2013
8 Jiemba SandsJiemba Sands 10,700,000 6,098,333,714 584 Entertainment 2012
9 Saksham MagicSaksham Magic 5,760,000 5,944,250,596 2,140 People & Blogs 2015
10 LachlanLachlan 15,100,000 5,565,740,134 3,917 Gaming 2013
11 KjraGamingKjraGaming 9,120,000 4,967,956,366 3,024 Gaming 2012
12 SMG4SMG4 8,230,000 4,746,573,607 1,024 Entertainment 2009
13 Sky News AustraliaSky News Australia 4,250,000 4,658,560,265 156,209 News & Politics 2007
14 The Wiggles - Kids Songs and Nursery RhymesThe Wiggles - Kids Songs and Nursery Rhymes 3,790,000 4,641,893,647 1,062 Entertainment 2007
15 Strawberry Jam ToysStrawberry Jam Toys 6,090,000 4,518,125,970 896 Entertainment 2013

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Bounce Patrol - Kids SongsBounce Patrol - Kids Songs 2,700,000 2,073,278,323 34
2 SiaSia 1,382,352 860,550,491 15
3 How RidiculousHow Ridiculous 1,466,666 852,367,913 48
4 AC/DCAC/DC 557,894 508,736,877 10
5 LazarBeamLazarBeam 2,455,555 1,050,559,136 149
6 NickandCarrieNickandCarrie 1,702,000 1,762,951,090 225
7 The Mik MaksThe Mik Maks 692,727 614,494,172 40
8 Jiemba SandsJiemba Sands 891,666 508,194,476 48
9 Saksham MagicSaksham Magic 640,000 660,472,288 237
10 LachlanLachlan 1,372,727 505,976,375 356
11 KjraGamingKjraGaming 760,000 413,996,363 252
12 SMG4SMG4 548,666 316,438,240 68
13 Sky News AustraliaSky News Australia 250,000 274,032,956 9,188
14 The Wiggles - Kids Songs and Nursery RhymesThe Wiggles - Kids Songs and Nursery Rhymes 222,941 273,052,567 62
15 Strawberry Jam ToysStrawberry Jam Toys 553,636 410,738,724 81
ටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTVමාස තුනක් තිස්සේ ප්ලෑන් කරලා Tattoo ශොප් එකකුත් දාලා දීපු ගේම | Neth Newsක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි වරුසාව - ඉලක්කය ගැනත් අනාවරණයක් - ගායන ශිල්පිනී කේ සුජීවාට ශල්‍යකර්මයක්ඩුබායි වලින් ආ ලක්ෂ 10 ක කොන්ත්‍රාත්තුවකට ක්ලබ් වසන්ත ම .ර .න්න උදව් කළා - ටැටූ ආයතනයේ හිමිකරුක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධියේ අලගිය වැලගිය තැන් රැසක් පොලිසිය හෙළිකරයි | පොලිස් මාධ්‍යහමුවේදි හැමදේම එළියට🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවා කේ. සුජීවා රෝහලට යැවූ අතුරුගිරියේ වෙඩි තැබීම - "මගේ රත්තරං අයියේ අපි ඉවරයි"Take Care | Episode 12 - (2024-07-07) | ITN