මත Share
B&B - Bold & Beautiful B&B Bold & Beautiful
ග්රාහකයන්
103,000
වීඩියෝ අදහස්
22,863,571
වීඩියෝ ගණන
154
වර්ගය
සිට Youtuber
2019
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

B&B - Bold & Beautiful YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

B&B - Bold & Beautiful
ග්රාහකයන්
103,000
වීඩියෝ අදහස්
22,863,571
වීඩියෝ ගණන
154
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 873 - $ 5.24K
2,000
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
6,700
පසුගිය 30 දින
103,000
පසුගිය 90 දින
610,446
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
2,330,233
පසුගිය 30 දින
6,667,337
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
29.06.2022 Wed +610,446 $ 228 - $ 1.37K
24.06.2022 Fri +304,032 $ 114 - $ 684
20.06.2022 Mon +232,310 $ 87 - $ 522
17.06.2022 Fri +291,290 $ 109 - $ 655
13.06.2022 Mon +319,474 $ 119 - $ 718
09.06.2022 Thu +572,681 $ 214 - $ 1.29K
05.06.2022 Sun +963,146 $ 361 - $ 2.17K
31.05.2022 Tue +592,747 $ 222 - $ 1.33K
27.05.2022 Fri +545,451 $ 204 - $ 1.23K
18.05.2022 Wed +109,420 $ 41 - $ 246
14.05.2022 Sat +1,626,722 $ 610 - $ 3.66K
21.04.2022 Thu +55,563 $ 20 - $ 125
17.04.2022 Sun +19,509 $ 7 - $ 43
16.04.2022 Sat +92,404 $ 34 - $ 207
Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL