මත Share
Backdoor Backdoor
ග්රාහකයන්
5,140,000
වීඩියෝ අදහස්
1,081,814,072
වීඩියෝ ගණන
985
වර්ගය
සිට Youtuber
2019
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Backdoor YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Backdoor
ග්රාහකයන්
5,140,000
වීඩියෝ අදහස්
1,081,814,072
වීඩියෝ ගණන
985
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 14.5K - $ 87K
8,750
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
60,000
පසුගිය 30 දින
200,000
පසුගිය 90 දින
4,242,814
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
38,680,466
පසුගිය 30 දින
112,129,708
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
15.07.2024 Mon +4,242,814 $ 1.59K - $ 9.55K
11.07.2024 Thu +5,512,277 $ 2.07K - $ 12.4K
07.07.2024 Sun +4,799,625 $ 1.8K - $ 10.8K
04.07.2024 Thu +5,879,976 $ 2.2K - $ 13.2K
30.06.2024 Sun +5,261,676 $ 1.97K - $ 11.8K
27.06.2024 Thu +3,349,182 $ 1.26K - $ 7.54K
23.06.2024 Sun +9,634,916 $ 3.61K - $ 21.7K
15.06.2024 Sat +7,711,586 $ 2.89K - $ 17.4K
09.06.2024 Sun +3,744,344 $ 1.4K - $ 8.42K
06.06.2024 Thu +2,446,846 $ 917 - $ 5.51K
04.06.2024 Tue +3,201,277 $ 1.2K - $ 7.2K
30.05.2024 Thu +4,257,250 $ 1.6K - $ 9.58K
25.05.2024 Sat +5,339,225 $ 2K - $ 12K
20.05.2024 Mon +4,591,702 $ 1.72K - $ 10.3K
News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (13/07/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිවෙඩික්කරුවන්ගේ වාහනය හමුවෙයි | ක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කතා කරයිවසන්ත අවසන් ගමන් යද්දී උණ්ඩ අටකින් වෙඩි කෑව බිරිඳ ගැන අද ඇසුණ සෝචනීය කතාව | Neth Newsදේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTV