මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 64,900,000 35,396,743,053 2,052 Music 2012
2 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 35,900,000 17,422,103,355 1,514 People & Blogs 2014
3 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 28,900,000 16,198,427,718 569 People & Blogs 2015
4 Felipe NetoFelipe Neto 43,000,000 13,840,282,734 2,904 Entertainment 2006
5 Marília MendonçaMarília Mendonça 21,800,000 13,801,880,195 111 Music 2013
6 Turma da MônicaTurma da Mônica 17,500,000 12,322,989,176 1,034 Film & Animation 2012
7 Mundo BitaMundo Bita 8,880,000 10,613,761,275 134 Music 2011
8 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 13,600,000 10,233,363,554 228 Music 2009
9 AuthenticGamesAuthenticGames 20,000,000 8,710,972,826 4,240 Gaming 2011
10 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer 17,200,000 7,452,100,700 3,490 Entertainment 2014
11 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 14,200,000 7,132,016,560 284 Music 2008
12 Wesley SafadãoWesley Safadão 13,200,000 6,792,590,721 356 Music 2009
13 BrancoalaBrancoala 9,720,000 6,723,021,948 1,489 Entertainment 2008
14 Você Sabia?Você Sabia? 41,600,000 6,698,449,857 1,215 Entertainment 2013
15 Porta dos FundosPorta dos Fundos 16,900,000 6,694,457,814 1,737 Entertainment 2012

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 7,211,111 3,932,971,450 228
2 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 5,128,571 2,488,871,907 216
3 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 4,816,666 2,699,737,953 94
4 Felipe NetoFelipe Neto 2,866,666 922,685,515 193
5 Marília MendonçaMarília Mendonça 2,725,000 1,725,235,024 13
6 Turma da MônicaTurma da Mônica 1,944,444 1,369,221,019 114
7 Mundo BitaMundo Bita 888,000 1,061,376,127 13
8 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 1,133,333 852,780,296 19
9 AuthenticGamesAuthenticGames 2,000,000 871,097,282 424
10 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer 2,457,142 1,064,585,814 498
11 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 1,092,307 548,616,658 21
12 Wesley SafadãoWesley Safadão 1,100,000 566,049,226 29
13 BrancoalaBrancoala 747,692 517,155,534 114
14 Você Sabia?Você Sabia? 5,200,000 837,306,232 151
15 Porta dos FundosPorta dos Fundos 1,877,777 743,828,646 193
Hiru Mega Stars 3 | GRAND FINALE LIVE | 2021-10-02ඇයටත් කතාවක් ඇත - පියුමි හංසමාලි | TALK WITH CHATHURA #piyumihansamali #talkwithchaturaRalla Weralata Adarei | Episode 21 | 2021-09-17Lakai Sikai - Second Shy | ලකයි සිකයි - සෙකන්ඩ් ශයි | Monthly Specialමම කට්ට කලු දෙමළ ගෑණියෙක්,ඒනිසා මාව ඒ පවුලට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා මගේ කනට ඇහුනා|k Sujeewa|HaritvPopular actress Lochana Imashi's emotional story toldදැන් සැපද ධනුශ්ක? | Prank Call | Danushka | GTV | Prank Call Srilanka | Y Fm 2021මේවා ඇඳිරි නීතිය දාගෙන යටින් ගහන ගේම්.. - මහා සංඝරත්නය පරාක්‍රම සමුද්‍රය වෙනුවෙන් පෙරමුණටPetunia පෙටුනියා Her, he follows Short Film Presented by Cinema lkකොමල පපා දමන් කොහෙ යනවද සුදු මැණික ඉතින් | Cute Baby | Komala Papa - Dileepa Saranga New Song 2021වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආව ගමන් මට ඉවසන්න බැරි වද 32ම දෙනවා | අනියම් පෙමකින් ගමක් කැලබෙයිLakai Sikai - Full Holman | ලකයි සිකයි - ෆුල් හොල්මන්