මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 67,200,000 38,393,022,088 2,822 Music 2012
2 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 43,400,000 28,198,431,675 830 People & Blogs 2015
3 GR6 EXPLODEGR6 EXPLODE 40,900,000 27,172,673,868 3,190 Music 2014
4 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 44,600,000 25,743,720,346 2,805 People & Blogs 2014
5 Spider SlackSpider Slack 35,500,000 20,012,318,867 1,278 Comedy 2020
6 Marília MendonçaMarília Mendonça 26,500,000 19,914,763,323 200 Music 2013
7 Mundo BitaMundo Bita 13,400,000 18,598,227,500 311 Music 2011
8 Felipe NetoFelipe Neto 46,400,000 17,779,327,830 4,976 Entertainment 2006
9 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 16,000,000 17,000,903,340 350 Music 2009
10 EnaldinhoEnaldinho 37,000,000 16,031,336,016 4,377 Comedy 2012
11 Gusttavo Lima OficialGusttavo Lima Oficial 20,800,000 15,959,379,589 604 Music 2010
12 rezendeevilrezendeevil 33,600,000 13,512,605,197 12,210 Gaming 2012
13 Zé Neto e CristianoZé Neto e Cristiano 15,500,000 13,331,014,416 462 Music 2012
14 Turma da MônicaTurma da Mônica 20,000,000 13,145,725,069 1,137 Film & Animation 2012
15 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer 21,000,000 11,079,281,955 4,340 Entertainment 2014

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 5,600,000 3,199,418,507 235
2 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 4,822,222 3,133,159,075 92
3 GR6 EXPLODEGR6 EXPLODE 4,090,000 2,717,267,386 319
4 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 4,460,000 2,574,372,034 280
5 Spider SlackSpider Slack 8,875,000 5,003,079,716 319
6 Marília MendonçaMarília Mendonça 2,409,090 1,810,433,029 18
7 Mundo BitaMundo Bita 1,030,769 1,430,632,884 23
8 Felipe NetoFelipe Neto 2,577,777 987,740,435 276
9 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 1,066,666 1,133,393,556 23
10 EnaldinhoEnaldinho 3,083,333 1,335,944,668 364
11 Gusttavo Lima OficialGusttavo Lima Oficial 1,485,714 1,139,955,684 43
12 rezendeevilrezendeevil 2,800,000 1,126,050,433 1,017
13 Zé Neto e CristianoZé Neto e Cristiano 1,291,666 1,110,917,868 38
14 Turma da MônicaTurma da Mônica 1,666,666 1,095,477,089 94
15 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer 2,100,000 1,107,928,195 434

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (13/07/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිවෙඩික්කරුවන්ගේ වාහනය හමුවෙයි | ක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කතා කරයිවසන්ත අවසන් ගමන් යද්දී උණ්ඩ අටකින් වෙඩි කෑව බිරිඳ ගැන අද ඇසුණ සෝචනීය කතාව | Neth Newsදේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTV