මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 34,600,000 36,523,211,608 595 Education 2006
2 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 27,300,000 19,854,325,577 1,126 Education 2015
3 WatchMojo.comWatchMojo.com 24,500,000 15,560,950,548 22,231 Music 2007
4 SIS vs BROSIS vs BRO 14,300,000 6,761,198,378 357 Entertainment 2016
5 Webs & Tiaras - Toy Monster CompilationsWebs & Tiaras - Toy Monster Compilations 7,199,399 6,724,125,833 62 Entertainment 2015
6 AzzyLandAzzyLand 13,400,000 6,011,345,613 1,601 Gaming 2015
7 Manchurek TripletsManchurek Triplets 4,910,000 5,793,863,238 1,290 Comedy 2020
8 Luke DavidsonLuke Davidson 7,420,000 5,290,483,728 549 Entertainment 2012
9 HZHtube Kids FunHZHtube Kids Fun 12,100,000 3,927,256,141 666 Entertainment 2015
10 Typical GamerTypical Gamer 12,800,000 3,915,742,481 3,894 Gaming 2008
11 Super Simple ABCsSuper Simple ABCs 4,480,000 3,825,775,861 221 Education 2013
12 Sidhu Moose WalaSidhu Moose Wala 15,000,000 3,644,408,028 111 Music 2017
13 Jeenie.WeenieJeenie.Weenie 4,370,000 3,635,620,386 535 Comedy 2011
14 FamousTubeFamilyFamousTubeFamily 4,990,000 3,238,376,747 962 People & Blogs 2016
15 GamerGirlGamerGirl 5,990,000 3,218,898,061 1,690 Gaming 2016

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 2,162,500 2,282,700,725 37
2 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 3,900,000 2,836,332,225 160
3 WatchMojo.comWatchMojo.com 1,633,333 1,037,396,703 1,482
4 SIS vs BROSIS vs BRO 2,383,333 1,126,866,396 59
5 Webs & Tiaras - Toy Monster CompilationsWebs & Tiaras - Toy Monster Compilations 1,028,485 960,589,404 8
6 AzzyLandAzzyLand 1,914,285 858,763,659 228
7 Manchurek TripletsManchurek Triplets 2,455,000 2,896,931,619 645
8 Luke DavidsonLuke Davidson 742,000 529,048,372 54
9 HZHtube Kids FunHZHtube Kids Fun 1,728,571 561,036,591 95
10 Typical GamerTypical Gamer 914,285 279,695,891 278
11 Super Simple ABCsSuper Simple ABCs 497,777 425,086,206 24
12 Sidhu Moose WalaSidhu Moose Wala 3,000,000 728,881,605 22
13 Jeenie.WeenieJeenie.Weenie 397,272 330,510,944 48
14 FamousTubeFamilyFamousTubeFamily 831,666 539,729,457 160
15 GamerGirlGamerGirl 998,333 536,483,010 281

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL