මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 toycantandotoycantando 25,600,000 13,765,854,545 489 Music 2009
2 CodiscosCodiscos 11,900,000 9,596,068,385 6,888 Music 2007
3 CamiloCamilo 15,100,000 5,895,605,306 75 Music 2010
4 MTZ Manuel TurizoMTZ Manuel Turizo 8,510,000 5,248,761,807 80 Music 2016
5 Caracol TelevisiónCaracol Televisión 6,840,000 2,632,301,293 19,120 Entertainment 2007
6 KapitalMusicTvKapitalMusicTv 3,340,000 2,347,326,831 116 Music 2013
7 Mimonona StoriesMimonona Stories 6,970,000 2,169,944,008 605 Entertainment 2011
8 Lulu99Lulu99 11,900,000 2,123,901,588 491 Entertainment 2015
9 Ami RodriguezAmi Rodriguez 12,500,000 1,960,940,195 355 Entertainment 2009
10 Nanpa Basico OficialNanpa Basico Oficial 3,590,000 1,636,830,422 125 Music 2014
11 Yeison JimenezYeison Jimenez 2,010,000 1,591,007,734 318 Music 2012
12 Felipe PeláezFelipe Peláez 1,390,000 1,136,774,721 267 Music 2008
13 EDWIN DIAZTOEDWIN DIAZTO 2,000,000 1,097,715,219 400 Entertainment 2015
14 LOS MONTAÑEROSLOS MONTAÑEROS 2,340,000 1,059,724,358 431 Comedy 2012
15 MrStiven TcMrStiven Tc 9,530,000 1,035,116,072 1,336 Gaming 2016

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 toycantandotoycantando 1,969,230 1,058,911,888 37
2 CodiscosCodiscos 793,333 639,737,892 459
3 CamiloCamilo 1,258,333 491,300,442 6
4 MTZ Manuel TurizoMTZ Manuel Turizo 1,418,333 874,793,634 13
5 Caracol TelevisiónCaracol Televisión 456,000 175,486,752 1,274
6 KapitalMusicTvKapitalMusicTv 371,111 260,814,092 12
7 Mimonona StoriesMimonona Stories 633,636 197,267,637 55
8 Lulu99Lulu99 1,700,000 303,414,512 70
9 Ami RodriguezAmi Rodriguez 961,538 150,841,553 27
10 Nanpa Basico OficialNanpa Basico Oficial 448,750 204,603,802 15
11 Yeison JimenezYeison Jimenez 201,000 159,100,773 31
12 Felipe PeláezFelipe Peláez 99,285 81,198,194 19
13 EDWIN DIAZTOEDWIN DIAZTO 285,714 156,816,459 57
14 LOS MONTAÑEROSLOS MONTAÑEROS 234,000 105,972,435 43
15 MrStiven TcMrStiven Tc 1,588,333 172,519,345 222

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL