මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Puzzle guyPuzzle guy 1,670,000 874,322,136 541 Entertainment 2018
2 TaryTary 994,000 854,520,795 1,488 Entertainment 2009
3 BaxtrixBaxtrix 865,000 771,406,426 2,163 Gaming 2014
4 AApV - Vids For KidsAApV - Vids For Kids 1,080,000 647,202,415 448 Film & Animation 2011
5 GEJMRGEJMR 1,250,000 636,991,806 1,504 Gaming 2011
6 GoGoManTVGoGoManTV 1,790,000 612,559,088 1,244 Entertainment 2010
7 RiZiPlaysTVRiZiPlaysTV 576,000 571,053,861 1,568 Gaming 2012
8 Milion PlusMilion Plus 565,000 547,532,364 737 Music 2011
9 HouseBoxHouseBox 1,050,000 537,007,343 1,946 Gaming 2011
10 FIZIstyleFIZIstyle 745,000 487,054,672 346 Entertainment 2015
11 RC T4KRC T4K 964,000 483,392,542 1,317 People & Blogs 2015
12 Show Jana KrauseShow Jana Krause 488,000 472,643,499 3,953 Entertainment 2011
13 Blakkwood RecordsBlakkwood Records 470,000 460,837,191 1,368 Music 2010
14 SUPRAPHONSUPRAPHON 275,000 418,462,231 1,939 Music 2007
15 GodzuGodzu 1,000,000 395,418,955 2,315 Gaming 2015

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Puzzle guyPuzzle guy 417,500 218,580,534 135
2 TaryTary 76,461 65,732,368 114
3 BaxtrixBaxtrix 108,125 96,425,803 270
4 AApV - Vids For KidsAApV - Vids For Kids 98,181 58,836,583 40
5 GEJMRGEJMR 113,636 57,908,346 136
6 GoGoManTVGoGoManTV 149,166 51,046,590 103
7 RiZiPlaysTVRiZiPlaysTV 57,600 57,105,386 156
8 Milion PlusMilion Plus 51,363 49,775,669 67
9 HouseBoxHouseBox 95,454 48,818,849 176
10 FIZIstyleFIZIstyle 106,428 69,579,238 49
11 RC T4KRC T4K 137,714 69,056,077 188
12 Show Jana KrauseShow Jana Krause 44,363 42,967,590 359
13 Blakkwood RecordsBlakkwood Records 39,166 38,403,099 114
14 SUPRAPHONSUPRAPHON 18,333 27,897,482 129
15 GodzuGodzu 142,857 56,488,422 330

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL