මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Nick Jr.Nick Jr. 24,800,000 20,403,901,882 4,614 Film & Animation 2012
2 SQUEEZIESQUEEZIE 17,100,000 9,162,536,551 1,464 Gaming 2011
3 Swan & NéoSwan & Néo 5,960,000 6,698,017,613 2,104 Entertainment 2015
4 Mv RyhanMv Ryhan 7,840,000 5,997,199,308 387 Entertainment 2020
5 GIMSGIMS 10,500,000 5,764,636,877 121 Music 2017
6 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 6,130,000 3,732,537,576 237 Music 2012
7 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 5,680,000 3,344,765,727 374 Music 2012
8 Aya NakamuraAya Nakamura 6,690,000 3,189,825,047 26 Music 2016
9 FilmsActuFilmsActu 4,220,000 2,897,631,526 10,019 Film & Animation 2009
10 Soprano OfficielSoprano Officiel 4,300,000 2,815,446,397 280 Music 2007
11 SkyrockFMSkyrockFM 5,630,000 2,705,697,943 7,858 Music 2013
12 L'AlgerinoL'Algerino 8,070,000 2,653,000,411 110 Music 2010
13 NinhoNinho 4,510,000 2,620,815,204 71 Music 2013
14 The Voice : la plus belle voixThe Voice : la plus belle voix 3,000,000 2,575,331,603 2,913 Entertainment 2015
15 AmixemAmixem 7,680,000 2,352,540,333 662 Gaming 2012

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Nick Jr.Nick Jr. 2,480,000 2,040,390,188 461
2 SQUEEZIESQUEEZIE 1,554,545 832,957,868 133
3 Swan & NéoSwan & Néo 851,428 956,859,659 300
4 Mv RyhanMv Ryhan 3,920,000 2,998,599,654 193
5 GIMSGIMS 2,100,000 1,152,927,375 24
6 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 613,000 373,253,757 23
7 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 568,000 334,476,572 37
8 Aya NakamuraAya Nakamura 1,115,000 531,637,507 4
9 FilmsActuFilmsActu 324,615 222,894,732 770
10 Soprano OfficielSoprano Officiel 286,666 187,696,426 18
11 SkyrockFMSkyrockFM 625,555 300,633,104 873
12 L'AlgerinoL'Algerino 672,500 221,083,367 9
13 NinhoNinho 501,111 291,201,689 7
14 The Voice : la plus belle voixThe Voice : la plus belle voix 428,571 367,904,514 416
15 AmixemAmixem 768,000 235,254,033 66

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL