මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Tsuriki ShowTsuriki Show 11,400,000 18,312,245,006 1,491 Entertainment 2019
2 Kinder Spielzeug KanalKinder Spielzeug Kanal 18,900,000 9,217,702,921 695 Entertainment 2015
3 ArkivaShqipArkivaShqip 4,140,000 6,619,052,760 8,621 Entertainment 2009
4 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 4,970,000 5,874,694,454 586 Entertainment 2021
5 German SpideyGerman Spidey 5,950,000 5,773,643,982 703 Comedy 2021
6 PalutenPaluten 4,530,000 4,147,414,769 6,697 Gaming 2012
7 Rammstein OfficialRammstein Official 6,570,000 3,955,935,067 133 Entertainment 2015
8 marsgizmomarsgizmo 2,520,000 3,307,859,786 378 Entertainment 2018
9 TikTokTunesTikTokTunes 5,490,000 3,146,297,244 684 Music 2019
10 PietSmietPietSmiet 2,460,000 3,137,797,736 25,470 Entertainment 2007
11 HaerteTestHaerteTest 19,900,000 2,959,049,647 1,126 Science & Technology 2011
12 Unique VibesUnique Vibes 5,210,000 2,912,659,246 872 Music 2016
13 ArazhulArazhul 2,430,000 2,697,951,015 3,052 Gaming 2012
14 CloudKidCloudKid 5,230,000 2,565,084,303 2,187 Entertainment 2013
15 GermanLetsPlayGermanLetsPlay 3,670,000 2,483,539,019 6,872 Gaming 2010

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Tsuriki ShowTsuriki Show 3,800,000 6,104,081,668 497
2 Kinder Spielzeug KanalKinder Spielzeug Kanal 2,700,000 1,316,814,703 99
3 ArkivaShqipArkivaShqip 318,461 509,157,904 663
4 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 4,970,000 5,874,694,454 586
5 German SpideyGerman Spidey 5,950,000 5,773,643,982 703
6 PalutenPaluten 453,000 414,741,476 669
7 Rammstein OfficialRammstein Official 938,571 565,133,581 19
8 marsgizmomarsgizmo 630,000 826,964,946 94
9 TikTokTunesTikTokTunes 1,830,000 1,048,765,748 228
10 PietSmietPietSmiet 164,000 209,186,515 1,698
11 HaerteTestHaerteTest 1,809,090 269,004,513 102
12 Unique VibesUnique Vibes 868,333 485,443,207 145
13 ArazhulArazhul 243,000 269,795,101 305
14 CloudKidCloudKid 581,111 285,009,367 243
15 GermanLetsPlayGermanLetsPlay 305,833 206,961,584 572

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL