මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 T-SeriesT-Series 219,000,000 195,092,858,069 17,091 Music 2006
2 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 138,000,000 132,487,368,059 772 Education 2006
3 SET IndiaSET India 136,000,000 121,253,761,101 87,423 Shows 2006
4 Sony SABSony SAB 69,000,000 80,136,363,848 54,388 Shows 2007
5 Like NastyaLike Nastya 97,100,000 79,860,342,543 691 People & Blogs 2016
6 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 96,900,000 77,048,876,772 998 People & Blogs 2015
7 WWEWWE 89,200,000 69,641,725,112 62,128 Sports 2007
8 Vlad and NikiVlad and Niki 83,300,000 64,963,006,563 462 Entertainment 2018
9 MovieclipsMovieclips 57,300,000 58,374,190,566 39,046 Film & Animation 2006
10 Ryan's WorldRyan's World 32,700,000 51,344,310,801 2,179 Entertainment 2015
11 Colors TVColors TV 54,000,000 51,284,293,758 84,056 Shows 2008
12 netd müziknetd müzik 22,600,000 50,141,941,959 20,032 Music 2014
13 El Reino InfantilEl Reino Infantil 50,800,000 48,939,633,614 1,278 Music 2011
14 Zee Music CompanyZee Music Company 85,300,000 47,984,362,490 6,435 Music 2014
15 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 40,000,000 47,064,685,039 177,607 People & Blogs 2008

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 T-SeriesT-Series 13,687,500 12,193,303,629 1,068
2 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 8,625,000 8,280,460,503 48
3 SET IndiaSET India 8,500,000 7,578,360,068 5,463
4 Sony SABSony SAB 4,600,000 5,342,424,256 3,625
5 Like NastyaLike Nastya 16,183,333 13,310,057,090 115
6 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 13,842,857 11,006,982,396 142
7 WWEWWE 5,946,666 4,642,781,674 4,141
8 Vlad and NikiVlad and Niki 20,825,000 16,240,751,640 115
9 MovieclipsMovieclips 3,581,250 3,648,386,910 2,440
10 Ryan's WorldRyan's World 4,671,428 7,334,901,543 311
11 Colors TVColors TV 3,857,142 3,663,163,839 6,004
12 netd müziknetd müzik 2,825,000 6,267,742,744 2,504
13 El Reino InfantilEl Reino Infantil 4,618,181 4,449,057,601 116
14 Zee Music CompanyZee Music Company 10,662,500 5,998,045,311 804
15 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 2,857,142 3,361,763,217 12,686

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL