මත Share

Top Youtube වීඩියෝ දර්ශන

නිලයවීඩියෝවීඩියෝ අදහස්වැන්නන්අකමැති දේවල්වර්ගයප්රකාශයට පත්
1 Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for ChildrenBaby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children 10,881,430,300 35,756,435 Education 2016
2 Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy YankeeLuis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee 7,888,765,946 48,937,823 Music 2017
3 Johny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo KidsJohny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo Kids 6,383,655,941 18,452,741 Music 2016
4 Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video)Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) 5,753,238,337 29,997,973 Music 2017
5 Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 SoundtrackWiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack 5,554,893,565 38,439,382 Music 2015
6 Bath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids SongsBath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs 5,479,808,650 14,850,872 Education 2018
7 Phonics Song with TWO Words - A For Apple - ABC Alphabet Songs with Sounds for ChildrenPhonics Song with TWO Words - A For Apple - ABC Alphabet Songs with Sounds for Children 4,700,536,278 Education 2014
8 Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno MarsMark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars 4,612,161,938 19,107,497 Music 2014
9 Учим цвета-Разноцветные яйца на ферме Miroshka TvУчим цвета-Разноцветные яйца на ферме Miroshka Tv 4,584,939,887 12,870,786 Education 2018
10 Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия) 4,500,814,275 7,798,940 Shows 2012
11 PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/VPSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V 4,464,855,583 24,959,517 Music 2012
12 Wheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes & Kids SongsWheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs 4,164,986,104 12,482,911 Education 2018
13 El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music] 3,965,283,331 16,063,451 Music 2018
14 Maroon 5 - Sugar (Official Music Video)Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) 3,716,987,688 14,819,933 Music 2015
15 Katy Perry - Roar (Official)Katy Perry - Roar (Official) 3,607,284,339 15,168,864 Music 2013

Top Youtube වීඩියෝ දර්ශන - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයවීඩියෝවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවැන්නන්/අවුරුදුඅකමැති දේවල්/අවුරුදු
1 Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for ChildrenBaby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children 1,813,571,716 5,959,405 0
2 Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy YankeeLuis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee 1,577,753,189 9,787,564 0
3 Johny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo KidsJohny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo Kids 1,063,942,656 3,075,456 0
4 Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video)Ed Sheeran - Shape of You (Official Music Video) 1,150,647,667 5,999,594 0
5 Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 SoundtrackWiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack 793,556,223 5,491,340 0
6 Bath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids SongsBath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs 1,369,952,162 3,712,718 0
7 Phonics Song with TWO Words - A For Apple - ABC Alphabet Songs with Sounds for ChildrenPhonics Song with TWO Words - A For Apple - ABC Alphabet Songs with Sounds for Children 587,567,034 0 0
8 Mark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno MarsMark Ronson - Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars 576,520,242 2,388,437 0
9 Учим цвета-Разноцветные яйца на ферме Miroshka TvУчим цвета-Разноцветные яйца на ферме Miroshka Tv 1,146,234,971 3,217,696 0
10 Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия)Маша и Медведь (Masha and The Bear) - Маша плюс каша (17 Серия) 450,081,427 779,894 0
11 PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/VPSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V 446,485,558 2,495,951 0
12 Wheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes & Kids SongsWheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs 1,041,246,526 3,120,727 0
13 El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music] 991,320,832 4,015,862 0
14 Maroon 5 - Sugar (Official Music Video)Maroon 5 - Sugar (Official Music Video) 530,998,241 2,117,133 0
15 Katy Perry - Roar (Official)Katy Perry - Roar (Official) 400,809,371 1,685,429 0

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL