මත Share

Top Youtube Comedy නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 LankyBoxLankyBox 18,700,000 24,457,538,732 5,208 Comedy 2016
2 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 29,600,000 15,873,601,127 7,809 Comedy 2006
3 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 35,300,000 14,904,106,743 191 Comedy 2017
4 Talking TomTalking Tom 27,800,000 13,766,706,438 441 Comedy 2010
5 Marta and RustamMarta and Rustam 9,920,000 11,393,789,730 354 Comedy 2021
6 東海オンエア東海オンエア 6,460,000 10,574,591,895 2,300 Comedy 2013
7 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 31,700,000 10,559,098,720 188 Comedy 2013
8 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 10,000,000 10,270,275,904 469 Comedy 2020
9 MoniLinaMoniLina 6,600,000 10,266,230,787 564 Comedy 2021
10 SmoshSmosh 25,000,000 10,163,384,710 1,349 Comedy 2005
11 enchufetvenchufetv 26,100,000 9,940,062,289 975 Comedy 2011
12 HikakinTVHikakinTV 10,700,000 9,814,930,100 3,171 Comedy 2011
13 TIKTORIKITIKTORIKI 4,090,000 8,378,018,052 602 Comedy 2021
14 FV FAMILYFV FAMILY 9,180,000 8,227,052,524 671 Comedy 2018
15 Team CocoTeam Coco 8,470,000 7,941,419,540 9,679 Comedy 2008

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 LankyBoxLankyBox 3,116,666 4,076,256,455 868
2 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 1,850,000 992,100,070 488
3 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 7,060,000 2,980,821,348 38
4 Talking TomTalking Tom 2,316,666 1,147,225,536 36
5 Marta and RustamMarta and Rustam 9,920,000 11,393,789,730 354
6 東海オンエア東海オンエア 717,777 1,174,954,655 255
7 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 3,522,222 1,173,233,191 20
8 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 5,000,000 5,135,137,952 234
9 MoniLinaMoniLina 6,600,000 10,266,230,787 564
10 SmoshSmosh 1,470,588 597,846,159 79
11 enchufetvenchufetv 2,372,727 903,642,026 88
12 HikakinTVHikakinTV 972,727 892,266,372 288
13 TIKTORIKITIKTORIKI 4,090,000 8,378,018,052 602
14 FV FAMILYFV FAMILY 2,295,000 2,056,763,131 167
15 Team CocoTeam Coco 605,000 567,244,252 691

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL