මත Share

Top Youtube Education නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 138,000,000 132,487,368,059 772 Education 2006
2 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 57,000,000 38,658,070,895 498 Education 2013
3 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 39,200,000 36,692,317,831 1,885 Education 2011
4 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 34,600,000 36,523,211,608 595 Education 2006
5 Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & StoriesPinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories 58,600,000 31,409,193,348 2,325 Education 2011
6 Infobells - HindiInfobells - Hindi 44,600,000 24,983,575,394 470 Education 2014
7 BabyBus - Kids Songs and CartoonsBabyBus - Kids Songs and Cartoons 28,900,000 23,503,936,863 1,808 Education 2016
8 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 27,300,000 19,854,325,577 1,126 Education 2015
9 CVS 3D Rhymes & Kids SongsCVS 3D Rhymes & Kids Songs 30,200,000 18,476,029,871 338 Education 2008
10 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 26,000,000 18,005,960,141 576 Education 2016
11 infobells - Tamilinfobells - Tamil 26,700,000 16,351,191,312 454 Education 2014
12 infobells - Teluguinfobells - Telugu 26,100,000 13,279,483,340 415 Education 2014
13 Blippi - Educational Videos for KidsBlippi - Educational Videos for Kids 15,800,000 12,689,729,641 430 Education 2014
14 BabyBus - Canciones Infantiles & CuentosBabyBus - Canciones Infantiles & Cuentos 20,900,000 11,804,467,075 954 Education 2018
15 Mother Goose ClubMother Goose Club 9,080,000 10,176,659,525 1,282 Education 2008

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 8,625,000 8,280,460,503 48
2 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 6,333,333 4,295,341,210 55
3 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 3,563,636 3,335,665,257 171
4 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 2,162,500 2,282,700,725 37
5 Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & StoriesPinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories 5,327,272 2,855,381,213 211
6 Infobells - HindiInfobells - Hindi 5,575,000 3,122,946,924 58
7 BabyBus - Kids Songs and CartoonsBabyBus - Kids Songs and Cartoons 4,816,666 3,917,322,810 301
8 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 3,900,000 2,836,332,225 160
9 CVS 3D Rhymes & Kids SongsCVS 3D Rhymes & Kids Songs 2,157,142 1,319,716,419 24
10 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 4,333,333 3,000,993,356 96
11 infobells - Tamilinfobells - Tamil 3,337,500 2,043,898,914 56
12 infobells - Teluguinfobells - Telugu 3,262,500 1,659,935,417 51
13 Blippi - Educational Videos for KidsBlippi - Educational Videos for Kids 1,975,000 1,586,216,205 53
14 BabyBus - Canciones Infantiles & CuentosBabyBus - Canciones Infantiles & Cuentos 5,225,000 2,951,116,768 238
15 Mother Goose ClubMother Goose Club 648,571 726,904,251 91
Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL