මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 119,000,000 110,426,343,563 697 Education 2006
2 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 51,800,000 34,255,243,216 437 Education 2013
3 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 37,100,000 34,083,288,985 1,579 Education 2011
4 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 31,400,000 31,069,031,903 567 Education 2006
5 Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & StoriesPinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories 52,500,000 26,388,995,872 1,982 Education 2011
6 Infobells - HindiInfobells - Hindi 38,700,000 21,041,338,013 426 Education 2014
7 BabyBus - Nursery RhymesBabyBus - Nursery Rhymes 26,800,000 21,004,557,235 1,637 Education 2016
8 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 25,500,000 18,590,725,293 1,107 Education 2015
9 CVS 3D RhymesCVS 3D Rhymes 28,100,000 17,193,490,456 338 Education 2008
10 infobells - Tamilinfobells - Tamil 25,100,000 15,024,386,338 415 Education 2014
11 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 21,400,000 13,185,246,929 556 Education 2016
12 infobells - Teluguinfobells - Telugu 24,300,000 12,046,364,806 378 Education 2014
13 BabyBus - Canciones Infantiles & CuentosBabyBus - Canciones Infantiles & Cuentos 19,500,000 10,640,003,722 805 Education 2018
14 Blippi - Educational Videos for KidsBlippi - Educational Videos for Kids 13,600,000 10,591,312,201 313 Education 2014
15 Mother Goose ClubMother Goose Club 8,770,000 9,595,477,642 1,170 Education 2008

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 7,933,333 7,361,756,237 46
2 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 6,475,000 4,281,905,402 54
3 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 3,710,000 3,408,328,898 157
4 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 2,093,333 2,071,268,793 37
5 Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & StoriesPinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories 5,250,000 2,638,899,587 198
6 Infobells - HindiInfobells - Hindi 5,528,571 3,005,905,430 60
7 BabyBus - Nursery RhymesBabyBus - Nursery Rhymes 5,360,000 4,200,911,447 327
8 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 4,250,000 3,098,454,215 184
9 CVS 3D RhymesCVS 3D Rhymes 2,161,538 1,322,576,188 26
10 infobells - Tamilinfobells - Tamil 3,585,714 2,146,340,905 59
11 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 4,280,000 2,637,049,385 111
12 infobells - Teluguinfobells - Telugu 3,471,428 1,720,909,258 54
13 BabyBus - Canciones Infantiles & CuentosBabyBus - Canciones Infantiles & Cuentos 6,500,000 3,546,667,907 268
14 Blippi - Educational Videos for KidsBlippi - Educational Videos for Kids 1,942,857 1,513,044,600 44
15 Mother Goose ClubMother Goose Club 674,615 738,113,664 90
Hiru Mega Stars 3 | GRAND FINALE LIVE | 2021-10-02ඇයටත් කතාවක් ඇත - පියුමි හංසමාලි | TALK WITH CHATHURA #piyumihansamali #talkwithchaturaRalla Weralata Adarei | Episode 21 | 2021-09-17Lakai Sikai - Second Shy | ලකයි සිකයි - සෙකන්ඩ් ශයි | Monthly Specialමම කට්ට කලු දෙමළ ගෑණියෙක්,ඒනිසා මාව ඒ පවුලට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා මගේ කනට ඇහුනා|k Sujeewa|HaritvPopular actress Lochana Imashi's emotional story toldදැන් සැපද ධනුශ්ක? | Prank Call | Danushka | GTV | Prank Call Srilanka | Y Fm 2021මේවා ඇඳිරි නීතිය දාගෙන යටින් ගහන ගේම්.. - මහා සංඝරත්නය පරාක්‍රම සමුද්‍රය වෙනුවෙන් පෙරමුණටPetunia පෙටුනියා Her, he follows Short Film Presented by Cinema lkකොමල පපා දමන් කොහෙ යනවද සුදු මැණික ඉතින් | Cute Baby | Komala Papa - Dileepa Saranga New Song 2021වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආව ගමන් මට ඉවසන්න බැරි වද 32ම දෙනවා | අනියම් පෙමකින් ගමක් කැලබෙයිLakai Sikai - Full Holman | ලකයි සිකයි - ෆුල් හොල්මන්