මත Share

Top Youtube Education නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 178,000,000 184,762,987,508 1,204 Education 2006
2 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 91,800,000 51,534,051,488 808 Education 2013
3 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 42,100,000 51,302,139,493 796 Education 2006
4 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & StoriesBaby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 76,100,000 44,700,004,206 3,264 Education 2011
5 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 41,000,000 40,511,633,246 2,686 Education 2011
6 Infobells - HindiInfobells - Hindi 63,000,000 36,607,108,045 683 Education 2014
7 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 41,300,000 31,211,294,701 643 Education 2016
8 BabyBus - Kids Songs and CartoonsBabyBus - Kids Songs and Cartoons 37,300,000 29,067,410,073 2,468 Education 2016
9 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 32,100,000 24,599,289,042 1,560 Education 2015
10 CVS 3D Rhymes & Kids SongsCVS 3D Rhymes & Kids Songs 36,000,000 21,931,716,421 338 Education 2008
11 infobells - Tamilinfobells - Tamil 31,900,000 19,925,454,242 659 Education 2014
12 infobells - Teluguinfobells - Telugu 32,000,000 17,455,525,651 609 Education 2014
13 Blippi - Educational Videos for KidsBlippi - Educational Videos for Kids 20,200,000 14,834,761,194 976 Education 2014
14 BabyBus - Canciones Infantiles & Videos para NiñosBabyBus - Canciones Infantiles & Videos para Niños 25,300,000 14,812,441,089 1,521 Education 2018
15 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 23,200,000 13,798,768,241 1,200 Education 2019

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 9,888,888 10,264,610,417 66
2 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 8,345,454 4,684,913,771 73
3 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 2,338,888 2,850,118,860 44
4 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & StoriesBaby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 5,853,846 3,438,461,862 251
5 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 3,153,846 3,116,279,480 206
6 Infobells - HindiInfobells - Hindi 6,300,000 3,660,710,804 68
7 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 5,162,500 3,901,411,837 80
8 BabyBus - Kids Songs and CartoonsBabyBus - Kids Songs and Cartoons 4,662,500 3,633,426,259 308
9 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 3,566,666 2,733,254,338 173
10 CVS 3D Rhymes & Kids SongsCVS 3D Rhymes & Kids Songs 2,250,000 1,370,732,276 21
11 infobells - Tamilinfobells - Tamil 3,190,000 1,992,545,424 65
12 infobells - Teluguinfobells - Telugu 3,200,000 1,745,552,565 60
13 Blippi - Educational Videos for KidsBlippi - Educational Videos for Kids 2,020,000 1,483,476,119 97
14 BabyBus - Canciones Infantiles & Videos para NiñosBabyBus - Canciones Infantiles & Videos para Niños 4,216,666 2,468,740,181 253
15 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 4,640,000 2,759,753,648 240

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (13/07/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිවෙඩික්කරුවන්ගේ වාහනය හමුවෙයි | ක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කතා කරයිවසන්ත අවසන් ගමන් යද්දී උණ්ඩ අටකින් වෙඩි කෑව බිරිඳ ගැන අද ඇසුණ සෝචනීය කතාව | Neth Newsදේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTV