මත Share

Top Youtube Film & Animation නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 MovieclipsMovieclips 57,300,000 58,374,190,566 39,046 Film & Animation 2006
2 Маша и МедведьМаша и Медведь 38,300,000 32,488,305,592 1,176 Film & Animation 2011
3 YRFYRF 46,800,000 28,606,712,551 3,221 Film & Animation 2006
4 Galinha PintadinhaGalinha Pintadinha 30,500,000 22,511,148,299 62 Film & Animation 2006
5 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 27,800,000 20,656,305,289 1,981 Film & Animation 2013
6 Nick Jr.Nick Jr. 24,800,000 20,403,901,882 4,614 Film & Animation 2012
7 GoldminesGoldmines 71,800,000 17,543,208,882 3,673 Film & Animation 2012
8 Wow KidzWow Kidz 27,500,000 14,712,040,958 3,697 Film & Animation 2015
9 PowerKidsPowerKids 27,300,000 13,746,159,736 2,289 Film & Animation 2014
10 Turma da MônicaTurma da Mônica 18,000,000 12,965,943,207 1,088 Film & Animation 2012
11 Movieclips TrailersMovieclips Trailers 15,700,000 12,774,888,706 9,509 Film & Animation 2011
12 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 14,200,000 12,092,345,865 959 Film & Animation 2013
13 Selena GomezSelena Gomez 30,800,000 11,498,179,604 182 Film & Animation 2008
14 PencilmationPencilmation 19,800,000 10,804,673,853 1,137 Film & Animation 2007
15 Masha y el OsoMasha y el Oso 23,800,000 10,696,421,808 814 Film & Animation 2016

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 MovieclipsMovieclips 3,581,250 3,648,386,910 2,440
2 Маша и МедведьМаша и Медведь 3,481,818 2,953,482,326 106
3 YRFYRF 2,925,000 1,787,919,534 201
4 Galinha PintadinhaGalinha Pintadinha 1,906,250 1,406,946,768 3
5 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 3,088,888 2,295,145,032 220
6 Nick Jr.Nick Jr. 2,480,000 2,040,390,188 461
7 GoldminesGoldmines 7,180,000 1,754,320,888 367
8 Wow KidzWow Kidz 3,928,571 2,101,720,136 528
9 PowerKidsPowerKids 3,412,500 1,718,269,967 286
10 Turma da MônicaTurma da Mônica 1,800,000 1,296,594,320 108
11 Movieclips TrailersMovieclips Trailers 1,427,272 1,161,353,518 864
12 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 1,577,777 1,343,593,985 106
13 Selena GomezSelena Gomez 2,200,000 821,298,543 13
14 PencilmationPencilmation 1,320,000 720,311,590 75
15 Masha y el OsoMasha y el Oso 3,966,666 1,782,736,968 135

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL