මත Share

Top Youtube Gaming නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 PewDiePiePewDiePie 111,000,000 28,403,957,132 4,489 Gaming 2010
2 FGTeeVFGTeeV 20,700,000 22,347,838,539 1,584 Gaming 2013
3 SSSniperWolfSSSniperWolf 32,100,000 19,834,658,672 3,058 Gaming 2013
4 DanTDMDanTDM 26,100,000 18,735,634,234 3,586 Gaming 2012
5 MarkiplierMarkiplier 33,100,000 18,471,191,814 5,174 Gaming 2012
6 A4A4 40,500,000 15,865,802,969 622 Gaming 2014
7 jacksepticeyejacksepticeye 28,500,000 15,369,601,186 4,966 Gaming 2007
8 VEGETTA777VEGETTA777 33,000,000 14,818,177,080 7,090 Gaming 2008
9 VanossGamingVanossGaming 25,700,000 14,801,642,520 1,561 Gaming 2011
10 IGNIGN 16,700,000 14,460,857,203 149,181 Gaming 2006
11 PopularMMOsPopularMMOs 17,200,000 14,460,847,789 4,686 Gaming 2012
12 JellyJelly 22,700,000 14,166,676,709 5,615 Gaming 2014
13 JuegaGermanJuegaGerman 45,800,000 13,575,538,219 1,946 Gaming 2013
14 MikecrackMikecrack 32,000,000 13,303,189,366 1,693 Gaming 2015
15 AphmauAphmau 13,600,000 12,820,501,150 3,952 Gaming 2012

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 PewDiePiePewDiePie 9,250,000 2,366,996,427 374
2 FGTeeVFGTeeV 2,300,000 2,483,093,171 176
3 SSSniperWolfSSSniperWolf 3,566,666 2,203,850,963 339
4 DanTDMDanTDM 2,610,000 1,873,563,423 358
5 MarkiplierMarkiplier 3,310,000 1,847,119,181 517
6 A4A4 5,062,500 1,983,225,371 77
7 jacksepticeyejacksepticeye 1,900,000 1,024,640,079 331
8 VEGETTA777VEGETTA777 2,357,142 1,058,441,220 506
9 VanossGamingVanossGaming 2,336,363 1,345,603,865 141
10 IGNIGN 1,043,750 903,803,575 9,323
11 PopularMMOsPopularMMOs 1,720,000 1,446,084,778 468
12 JellyJelly 2,837,500 1,770,834,588 701
13 JuegaGermanJuegaGerman 5,088,888 1,508,393,135 216
14 MikecrackMikecrack 4,571,428 1,900,455,623 241
15 AphmauAphmau 1,360,000 1,282,050,115 395

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL