මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 PewDiePiePewDiePie 110,000,000 27,911,510,275 4,431 Gaming 2010
2 FGTeeVFGTeeV 19,700,000 20,834,426,134 1,500 Gaming 2013
3 DanTDMDanTDM 25,600,000 18,341,531,681 3,540 Gaming 2012
4 MarkiplierMarkiplier 30,100,000 16,616,390,161 5,025 Gaming 2012
5 SSSniperWolfSSSniperWolf 29,700,000 15,700,644,424 2,801 Gaming 2013
6 jacksepticeyejacksepticeye 27,400,000 14,537,183,373 4,804 Gaming 2007
7 VEGETTA777VEGETTA777 32,700,000 14,396,902,216 6,775 Gaming 2008
8 PopularMMOsPopularMMOs 17,300,000 14,349,607,569 4,684 Gaming 2012
9 VanossGamingVanossGaming 25,600,000 14,200,680,295 1,439 Gaming 2011
10 JellyJelly 22,400,000 13,542,885,842 5,200 Gaming 2014
11 IGNIGN 16,000,000 13,162,720,000 144,992 Gaming 2006
12 JuegaGermanJuegaGerman 44,200,000 12,909,268,348 1,855 Gaming 2013
13 rezendeevilrezendeevil 29,300,000 12,026,400,437 10,760 Gaming 2012
14 MikecrackMikecrack 28,200,000 11,218,569,127 1,605 Gaming 2015
15 A4A4 34,900,000 10,852,825,062 478 Gaming 2014

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 PewDiePiePewDiePie 10,000,000 2,537,410,025 402
2 FGTeeVFGTeeV 2,462,500 2,604,303,266 187
3 DanTDMDanTDM 2,844,444 2,037,947,964 393
4 MarkiplierMarkiplier 3,344,444 1,846,265,573 558
5 SSSniperWolfSSSniperWolf 3,712,500 1,962,580,553 350
6 jacksepticeyejacksepticeye 1,957,142 1,038,370,240 343
7 VEGETTA777VEGETTA777 2,515,384 1,107,454,016 521
8 PopularMMOsPopularMMOs 1,922,222 1,594,400,841 520
9 VanossGamingVanossGaming 2,560,000 1,420,068,029 143
10 JellyJelly 3,200,000 1,934,697,977 742
11 IGNIGN 1,066,666 877,514,666 9,666
12 JuegaGermanJuegaGerman 5,525,000 1,613,658,543 231
13 rezendeevilrezendeevil 3,255,555 1,336,266,715 1,195
14 MikecrackMikecrack 4,700,000 1,869,761,521 267
15 A4A4 4,985,714 1,550,403,580 68
Hiru Mega Stars 3 | GRAND FINALE LIVE | 2021-10-02ඇයටත් කතාවක් ඇත - පියුමි හංසමාලි | TALK WITH CHATHURA #piyumihansamali #talkwithchaturaRalla Weralata Adarei | Episode 21 | 2021-09-17Lakai Sikai - Second Shy | ලකයි සිකයි - සෙකන්ඩ් ශයි | Monthly Specialමම කට්ට කලු දෙමළ ගෑණියෙක්,ඒනිසා මාව ඒ පවුලට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා මගේ කනට ඇහුනා|k Sujeewa|HaritvPopular actress Lochana Imashi's emotional story toldදැන් සැපද ධනුශ්ක? | Prank Call | Danushka | GTV | Prank Call Srilanka | Y Fm 2021මේවා ඇඳිරි නීතිය දාගෙන යටින් ගහන ගේම්.. - මහා සංඝරත්නය පරාක්‍රම සමුද්‍රය වෙනුවෙන් පෙරමුණටPetunia පෙටුනියා Her, he follows Short Film Presented by Cinema lkකොමල පපා දමන් කොහෙ යනවද සුදු මැණික ඉතින් | Cute Baby | Komala Papa - Dileepa Saranga New Song 2021වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආව ගමන් මට ඉවසන්න බැරි වද 32ම දෙනවා | අනියම් පෙමකින් ගමක් කැලබෙයිLakai Sikai - Full Holman | ලකයි සිකයි - ෆුල් හොල්මන්