මත Share

Top Youtube Music නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 T-SeriesT-Series 219,000,000 195,092,858,069 17,091 Music 2006
2 netd müziknetd müzik 22,600,000 50,141,941,959 20,032 Music 2014
3 El Reino InfantilEl Reino Infantil 50,800,000 48,939,633,614 1,278 Music 2011
4 Zee Music CompanyZee Music Company 85,300,000 47,984,362,490 6,435 Music 2014
5 Wave MusicWave Music 52,800,000 36,796,548,363 18,681 Music 2014
6 Canal KondZillaCanal KondZilla 65,800,000 36,417,944,190 2,298 Music 2012
7 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 49,400,000 28,673,160,450 541 Music 2014
8 Shemaroo Filmi GaaneShemaroo Filmi Gaane 60,700,000 28,528,808,317 7,773 Music 2010
9 Justin BieberJustin Bieber 69,300,000 28,306,131,110 247 Music 2007
10 Ed SheeranEd Sheeran 52,000,000 27,600,395,319 248 Music 2006
11 Tips OfficialTips Official 51,900,000 27,225,019,583 3,512 Music 2007
12 Taylor SwiftTaylor Swift 46,700,000 25,251,787,522 189 Music 2006
13 JustinBieberVEVOJustinBieberVEVO 31,800,000 25,139,526,781 205 Music 2009
14 SMTOWNSMTOWN 30,600,000 24,845,614,524 3,925 Music 2006
15 Speed RecordsSpeed Records 40,600,000 24,275,702,532 10,234 Music 2012

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 T-SeriesT-Series 13,687,500 12,193,303,629 1,068
2 netd müziknetd müzik 2,825,000 6,267,742,744 2,504
3 El Reino InfantilEl Reino Infantil 4,618,181 4,449,057,601 116
4 Zee Music CompanyZee Music Company 10,662,500 5,998,045,311 804
5 Wave MusicWave Music 6,600,000 4,599,568,545 2,335
6 Canal KondZillaCanal KondZilla 6,580,000 3,641,794,419 229
7 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 6,175,000 3,584,145,056 67
8 Shemaroo Filmi GaaneShemaroo Filmi Gaane 5,058,333 2,377,400,693 647
9 Justin BieberJustin Bieber 4,620,000 1,887,075,407 16
10 Ed SheeranEd Sheeran 3,250,000 1,725,024,707 15
11 Tips OfficialTips Official 3,460,000 1,815,001,305 234
12 Taylor SwiftTaylor Swift 2,918,750 1,578,236,720 11
13 JustinBieberVEVOJustinBieberVEVO 2,446,153 1,933,809,752 15
14 SMTOWNSMTOWN 1,912,500 1,552,850,907 245
15 Speed RecordsSpeed Records 4,060,000 2,427,570,253 1,023

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL