මත Share

Top Youtube News & Politics නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Aaj TakAaj Tak 52,200,000 19,471,982,286 189,016 News & Politics 2009
2 Inside EditionInside Edition 10,800,000 18,930,643,365 26,771 News & Politics 2012
3 IndiaTVIndiaTV 31,400,000 12,979,608,165 233,848 News & Politics 2006
4 TlnovelasTlnovelas 19,400,000 12,488,407,547 28,245 News & Politics 2013
5 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 23,500,000 12,479,854,050 8,582 News & Politics 2016
6 CNNCNN 14,000,000 11,883,387,193 155,094 News & Politics 2005
7 Fox NewsFox News 9,630,000 11,700,290,871 81,917 News & Politics 2006
8 Thairath OnlineThairath Online 14,300,000 11,695,549,964 205,425 News & Politics 2010
9 Zee NewsZee News 26,100,000 11,491,935,628 141,116 News & Politics 2007
10 ABC NewsABC News 13,200,000 11,437,357,324 69,901 News & Politics 2006
11 GMA NewsGMA News 11,800,000 10,204,596,418 326,693 News & Politics 2007
12 Россия 24Россия 24 8,960,000 9,756,540,658 258,560 News & Politics 2012
13 ABS-CBN NewsABS-CBN News 13,900,000 9,294,381,193 172,338 News & Politics 2009
14 Sebastián YatraSebastián Yatra 17,300,000 9,164,105,716 193 News & Politics 2013
15 SOMOY TVSOMOY TV 15,900,000 9,161,319,578 119,896 News & Politics 2015

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Aaj TakAaj Tak 4,015,384 1,497,844,791 14,539
2 Inside EditionInside Edition 1,080,000 1,893,064,336 2,677
3 IndiaTVIndiaTV 1,962,500 811,225,510 14,615
4 TlnovelasTlnovelas 2,155,555 1,387,600,838 3,138
5 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 3,916,666 2,079,975,675 1,430
6 CNNCNN 823,529 699,022,776 9,123
7 Fox NewsFox News 601,875 731,268,179 5,119
8 Thairath OnlineThairath Online 1,191,666 974,629,163 17,118
9 Zee NewsZee News 1,740,000 766,129,041 9,407
10 ABC NewsABC News 825,000 714,834,832 4,368
11 GMA NewsGMA News 786,666 680,306,427 21,779
12 Россия 24Россия 24 896,000 975,654,065 25,856
13 ABS-CBN NewsABS-CBN News 1,069,230 714,952,399 13,256
14 Sebastián YatraSebastián Yatra 1,922,222 1,018,233,968 21
15 SOMOY TVSOMOY TV 2,271,428 1,308,759,939 17,128

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL