මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Inside EditionInside Edition 9,640,000 16,450,922,157 24,228 News & Politics 2012
2 Aaj TakAaj Tak 47,800,000 15,824,274,286 146,668 News & Politics 2009
3 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 21,800,000 10,996,012,097 7,488 News & Politics 2016
4 TlnovelasTlnovelas 18,000,000 10,966,189,101 23,567 News & Politics 2013
5 IndiaTVIndiaTV 27,900,000 10,329,094,707 211,548 News & Politics 2006
6 CNNCNN 12,900,000 10,310,859,784 152,369 News & Politics 2005
7 ABC NewsABC News 11,900,000 10,188,466,499 61,831 News & Politics 2006
8 ThairathThairath 12,700,000 9,555,946,806 184,056 News & Politics 2010
9 Fox NewsFox News 8,210,000 8,798,148,618 74,825 News & Politics 2006
10 GMA NewsGMA News 10,100,000 8,437,873,624 308,043 News & Politics 2007
11 ABS-CBN NewsABS-CBN News 12,900,000 8,381,815,779 156,380 News & Politics 2009
12 Sebastián YatraSebastián Yatra 16,400,000 8,083,259,190 96 News & Politics 2013
13 Россия 24Россия 24 7,250,000 7,892,347,746 241,730 News & Politics 2012
14 KOMPASTVKOMPASTV 10,300,000 6,883,801,840 190,437 News & Politics 2013
15 Zee NewsZee News 20,800,000 6,796,411,919 125,729 News & Politics 2007

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Inside EditionInside Edition 1,071,111 1,827,880,239 2,692
2 Aaj TakAaj Tak 3,983,333 1,318,689,523 12,222
3 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 4,360,000 2,199,202,419 1,497
4 TlnovelasTlnovelas 2,250,000 1,370,773,637 2,945
5 IndiaTVIndiaTV 1,860,000 688,606,313 14,103
6 CNNCNN 806,250 644,428,736 9,523
7 ABC NewsABC News 793,333 679,231,099 4,122
8 ThairathThairath 1,154,545 868,722,436 16,732
9 Fox NewsFox News 547,333 586,543,241 4,988
10 GMA NewsGMA News 721,428 602,705,258 22,003
11 ABS-CBN NewsABS-CBN News 1,075,000 698,484,648 13,031
12 Sebastián YatraSebastián Yatra 2,050,000 1,010,407,398 12
13 Россия 24Россия 24 805,555 876,927,527 26,858
14 KOMPASTVKOMPASTV 1,287,500 860,475,230 23,804
15 Zee NewsZee News 1,485,714 485,457,994 8,980

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Hiru Mega Stars 3 | GRAND FINALE LIVE | 2021-10-02ඇයටත් කතාවක් ඇත - පියුමි හංසමාලි | TALK WITH CHATHURA #piyumihansamali #talkwithchaturaRalla Weralata Adarei | Episode 21 | 2021-09-17Lakai Sikai - Second Shy | ලකයි සිකයි - සෙකන්ඩ් ශයි | Monthly Specialමම කට්ට කලු දෙමළ ගෑණියෙක්,ඒනිසා මාව ඒ පවුලට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා මගේ කනට ඇහුනා|k Sujeewa|HaritvPopular actress Lochana Imashi's emotional story toldදැන් සැපද ධනුශ්ක? | Prank Call | Danushka | GTV | Prank Call Srilanka | Y Fm 2021මේවා ඇඳිරි නීතිය දාගෙන යටින් ගහන ගේම්.. - මහා සංඝරත්නය පරාක්‍රම සමුද්‍රය වෙනුවෙන් පෙරමුණටPetunia පෙටුනියා Her, he follows Short Film Presented by Cinema lkකොමල පපා දමන් කොහෙ යනවද සුදු මැණික ඉතින් | Cute Baby | Komala Papa - Dileepa Saranga New Song 2021වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආව ගමන් මට ඉවසන්න බැරි වද 32ම දෙනවා | අනියම් පෙමකින් ගමක් කැලබෙයිLakai Sikai - Full Holman | ලකයි සිකයි - ෆුල් හොල්මන්