මත Share

Top Youtube News & Politics නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Aaj TakAaj Tak 65,900,000 32,543,129,595 373,469 News & Politics 2009
2 Inside EditionInside Edition 13,200,000 24,144,724,855 34,939 News & Politics 2012
3 Zee NewsZee News 36,500,000 21,990,611,061 179,321 News & Politics 2007
4 IndiaTVIndiaTV 42,100,000 20,644,586,781 308,592 News & Politics 2006
5 TlnovelasTlnovelas 23,600,000 17,637,591,492 55,084 News & Politics 2013
6 Fox NewsFox News 11,400,000 17,113,940,270 107,041 News & Politics 2006
7 THAIRATH TV OriginalsTHAIRATH TV Originals 18,100,000 16,936,255,875 284,298 News & Politics 2010
8 MBCNEWSMBCNEWS 4,550,000 16,792,185,901 254,625 News & Politics 2006
9 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 28,100,000 16,445,377,064 11,346 News & Politics 2016
10 SOMOY TVSOMOY TV 24,100,000 16,285,568,968 201,547 News & Politics 2015
11 CNNCNN 16,500,000 16,067,147,907 165,585 News & Politics 2005
12 Jamuna TVJamuna TV 18,400,000 16,011,567,638 138,945 News & Politics 2017
13 TV9 MarathiTV9 Marathi 10,900,000 15,399,928,842 400,428 News & Politics 2014
14 ABC NewsABC News 16,800,000 14,932,664,434 91,041 News & Politics 2006
15 KOMPASTVKOMPASTV 17,500,000 13,942,611,543 316,956 News & Politics 2013

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Aaj TakAaj Tak 4,393,333 2,169,541,973 24,897
2 Inside EditionInside Edition 1,100,000 2,012,060,404 2,911
3 Zee NewsZee News 2,147,058 1,293,565,356 10,548
4 IndiaTVIndiaTV 2,338,888 1,146,921,487 17,144
5 TlnovelasTlnovelas 2,145,454 1,603,417,408 5,007
6 Fox NewsFox News 633,333 950,774,459 5,946
7 THAIRATH TV OriginalsTHAIRATH TV Originals 1,292,857 1,209,732,562 20,307
8 MBCNEWSMBCNEWS 252,777 932,899,216 14,145
9 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 3,512,500 2,055,672,133 1,418
10 SOMOY TVSOMOY TV 2,677,777 1,809,507,663 22,394
11 CNNCNN 868,421 845,639,363 8,715
12 Jamuna TVJamuna TV 2,628,571 2,287,366,805 19,849
13 TV9 MarathiTV9 Marathi 1,090,000 1,539,992,884 40,042
14 ABC NewsABC News 933,333 829,592,468 5,057
15 KOMPASTVKOMPASTV 1,590,909 1,267,510,140 28,814
දේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTVමාස තුනක් තිස්සේ ප්ලෑන් කරලා Tattoo ශොප් එකකුත් දාලා දීපු ගේම | Neth Newsක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි වරුසාව - ඉලක්කය ගැනත් අනාවරණයක් - ගායන ශිල්පිනී කේ සුජීවාට ශල්‍යකර්මයක්ඩුබායි වලින් ආ ලක්ෂ 10 ක කොන්ත්‍රාත්තුවකට ක්ලබ් වසන්ත ම .ර .න්න උදව් කළා - ටැටූ ආයතනයේ හිමිකරු