මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 84,400,000 63,334,506,771 934 People & Blogs 2015
2 Like NastyaLike Nastya 77,200,000 62,295,655,863 624 People & Blogs 2016
3 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 36,500,000 43,751,453,893 158,714 People & Blogs 2008
4 ShakiraShakira 34,100,000 21,537,128,361 263 People & Blogs 2005
5 BLACKPINKBLACKPINK 68,100,000 20,339,350,779 390 People & Blogs 2016
6 shfa2 - شفاshfa2 - شفا 31,900,000 18,987,099,361 1,074 People & Blogs 2017
7 shfashfa 33,200,000 18,610,490,414 751 People & Blogs 2015
8 BuzzFeedVideoBuzzFeedVideo 20,300,000 17,535,468,921 7,215 People & Blogs 2011
9 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 35,900,000 17,422,103,355 1,514 People & Blogs 2014
10 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 29,000,000 16,209,132,893 569 People & Blogs 2015
11 НТВНТВ 13,600,000 15,494,647,941 51,329 People & Blogs 2008
12 mmoshayammoshaya 20,900,000 14,676,389,299 1,083 People & Blogs 2010
13 Family Fun PackFamily Fun Pack 9,840,000 14,449,096,840 2,053 People & Blogs 2011
14 Mister MaxMister Max 22,000,000 13,380,816,678 997 People & Blogs 2014
15 Lady GagaLady Gaga 20,600,000 12,391,088,753 173 People & Blogs 2008

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 14,066,666 10,555,751,128 155
2 Like NastyaLike Nastya 15,440,000 12,459,131,172 124
3 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 2,807,692 3,365,496,453 12,208
4 ShakiraShakira 2,131,250 1,346,070,522 16
5 BLACKPINKBLACKPINK 13,620,000 4,067,870,155 78
6 shfa2 - شفاshfa2 - شفا 7,975,000 4,746,774,840 268
7 shfashfa 5,533,333 3,101,748,402 125
8 BuzzFeedVideoBuzzFeedVideo 2,030,000 1,753,546,892 721
9 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 5,128,571 2,488,871,907 216
10 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 4,833,333 2,701,522,148 94
11 НТВНТВ 1,046,153 1,191,895,995 3,948
12 mmoshayammoshaya 1,900,000 1,334,217,209 98
13 Family Fun PackFamily Fun Pack 984,000 1,444,909,684 205
14 Mister MaxMister Max 3,142,857 1,911,545,239 142
15 Lady GagaLady Gaga 1,584,615 953,160,673 13
Hiru Mega Stars 3 | GRAND FINALE LIVE | 2021-10-02ඇයටත් කතාවක් ඇත - පියුමි හංසමාලි | TALK WITH CHATHURA #piyumihansamali #talkwithchaturaRalla Weralata Adarei | Episode 21 | 2021-09-17Lakai Sikai - Second Shy | ලකයි සිකයි - සෙකන්ඩ් ශයි | Monthly Specialමම කට්ට කලු දෙමළ ගෑණියෙක්,ඒනිසා මාව ඒ පවුලට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා මගේ කනට ඇහුනා|k Sujeewa|HaritvPopular actress Lochana Imashi's emotional story toldදැන් සැපද ධනුශ්ක? | Prank Call | Danushka | GTV | Prank Call Srilanka | Y Fm 2021මේවා ඇඳිරි නීතිය දාගෙන යටින් ගහන ගේම්.. - මහා සංඝරත්නය පරාක්‍රම සමුද්‍රය වෙනුවෙන් පෙරමුණටPetunia පෙටුනියා Her, he follows Short Film Presented by Cinema lkකොමල පපා දමන් කොහෙ යනවද සුදු මැණික ඉතින් | Cute Baby | Komala Papa - Dileepa Saranga New Song 2021වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආව ගමන් මට ඉවසන්න බැරි වද 32ම දෙනවා | අනියම් පෙමකින් ගමක් කැලබෙයිLakai Sikai - Full Holman | ලකයි සිකයි - ෆුල් හොල්මන්