මත Share

Top Youtube People & Blogs නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Like NastyaLike Nastya 97,100,000 79,860,342,543 691 People & Blogs 2016
2 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 96,900,000 77,048,876,772 998 People & Blogs 2015
3 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 40,000,000 47,064,685,039 177,607 People & Blogs 2008
4 BLACKPINKBLACKPINK 75,000,000 24,185,503,309 395 People & Blogs 2016
5 ShakiraShakira 36,600,000 23,307,117,267 280 People & Blogs 2005
6 shfa2 - شفاshfa2 - شفا 35,500,000 20,469,612,199 1,304 People & Blogs 2017
7 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 37,500,000 20,175,439,711 1,846 People & Blogs 2014
8 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 32,700,000 19,837,750,113 618 People & Blogs 2015
9 shfashfa 35,600,000 18,803,779,393 828 People & Blogs 2015
10 BuzzFeedVideoBuzzFeedVideo 20,300,000 17,730,010,789 7,328 People & Blogs 2011
11 mmoshayammoshaya 21,900,000 16,190,654,324 1,133 People & Blogs 2010
12 Family Fun PackFamily Fun Pack 9,960,000 14,733,778,929 2,205 People & Blogs 2011
13 Mister MaxMister Max 22,900,000 14,614,571,925 1,041 People & Blogs 2014
14 Lady GagaLady Gaga 21,700,000 13,617,845,080 174 People & Blogs 2008
15 Miss KatyMiss Katy 21,800,000 13,117,983,577 984 People & Blogs 2014

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Like NastyaLike Nastya 16,183,333 13,310,057,090 115
2 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 13,842,857 11,006,982,396 142
3 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 2,857,142 3,361,763,217 12,686
4 BLACKPINKBLACKPINK 12,500,000 4,030,917,218 65
5 ShakiraShakira 2,152,941 1,371,006,898 16
6 shfa2 - شفاshfa2 - شفا 7,100,000 4,093,922,439 260
7 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 4,687,500 2,521,929,963 230
8 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 4,671,428 2,833,964,301 88
9 shfashfa 5,085,714 2,686,254,199 118
10 BuzzFeedVideoBuzzFeedVideo 1,845,454 1,611,819,162 666
11 mmoshayammoshaya 1,825,000 1,349,221,193 94
12 Family Fun PackFamily Fun Pack 905,454 1,339,434,448 200
13 Mister MaxMister Max 2,862,500 1,826,821,490 130
14 Lady GagaLady Gaga 1,550,000 972,703,220 12
15 Miss KatyMiss Katy 2,725,000 1,639,747,947 123

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL