මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 BBCBBC 11,800,000 8,445,008,543 13,321 Pets & Animals 2005
2 The DodoThe Dodo 10,400,000 6,166,824,204 6,231 Pets & Animals 2014
3 Tony TVTony TV 6,870,000 5,434,549,304 495 Pets & Animals 2016
4 MaymoMaymo 11,000,000 4,663,620,725 437 Pets & Animals 2006
5 Brave WildernessBrave Wilderness 19,500,000 4,264,010,385 688 Pets & Animals 2014
6 SBS TV동물농장x애니멀봐SBS TV동물농장x애니멀봐 4,200,000 3,829,697,215 3,092 Pets & Animals 2015
7 BBC EarthBBC Earth 10,300,000 3,683,016,485 2,094 Pets & Animals 2009
8 funnyploxfunnyplox 5,300,000 2,375,776,388 222 Pets & Animals 2010
9 BBC StudiosBBC Studios 3,260,000 2,075,476,259 5,872 Pets & Animals 2007
10 cobra123473cobra123473 5,460,000 1,954,363,186 3,859 Pets & Animals 2011
11 Kritter KlubKritter Klub 4,800,000 1,942,841,454 1,983 Pets & Animals 2018
12 leokimvideoleokimvideo 1,320,000 1,762,001,227 1,276 Pets & Animals 2007
13 Boram Tube PRTBoram Tube PRT 1,735,603,180 339 Pets & Animals 2010
14 Kruger SightingsKruger Sightings 2,540,000 1,734,810,641 562 Pets & Animals 2011
15 The Secret Life of my HamsterThe Secret Life of my Hamster 4,390,000 1,724,971,955 57 Pets & Animals 2017

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 BBCBBC 737,500 527,813,033 832
2 The DodoThe Dodo 1,485,714 880,974,886 890
3 Tony TVTony TV 1,374,000 1,086,909,860 99
4 MaymoMaymo 733,333 310,908,048 29
5 Brave WildernessBrave Wilderness 2,785,714 609,144,340 98
6 SBS TV동물농장x애니멀봐SBS TV동물농장x애니멀봐 700,000 638,282,869 515
7 BBC EarthBBC Earth 858,333 306,918,040 174
8 funnyploxfunnyplox 481,818 215,979,671 20
9 BBC StudiosBBC Studios 232,857 148,248,304 419
10 cobra123473cobra123473 546,000 195,436,318 385
11 Kritter KlubKritter Klub 1,600,000 647,613,818 661
12 leokimvideoleokimvideo 94,285 125,857,230 91
13 Boram Tube PRTBoram Tube PRT 0 157,782,107 30
14 Kruger SightingsKruger Sightings 254,000 173,481,064 56
15 The Secret Life of my HamsterThe Secret Life of my Hamster 1,097,500 431,242,988 14

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Hiru Mega Stars 3 | GRAND FINALE LIVE | 2021-10-02ඇයටත් කතාවක් ඇත - පියුමි හංසමාලි | TALK WITH CHATHURA #piyumihansamali #talkwithchaturaRalla Weralata Adarei | Episode 21 | 2021-09-17Lakai Sikai - Second Shy | ලකයි සිකයි - සෙකන්ඩ් ශයි | Monthly Specialමම කට්ට කලු දෙමළ ගෑණියෙක්,ඒනිසා මාව ඒ පවුලට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා මගේ කනට ඇහුනා|k Sujeewa|HaritvPopular actress Lochana Imashi's emotional story toldදැන් සැපද ධනුශ්ක? | Prank Call | Danushka | GTV | Prank Call Srilanka | Y Fm 2021මේවා ඇඳිරි නීතිය දාගෙන යටින් ගහන ගේම්.. - මහා සංඝරත්නය පරාක්‍රම සමුද්‍රය වෙනුවෙන් පෙරමුණටPetunia පෙටුනියා Her, he follows Short Film Presented by Cinema lkකොමල පපා දමන් කොහෙ යනවද සුදු මැණික ඉතින් | Cute Baby | Komala Papa - Dileepa Saranga New Song 2021වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආව ගමන් මට ඉවසන්න බැරි වද 32ම දෙනවා | අනියම් පෙමකින් ගමක් කැලබෙයිLakai Sikai - Full Holman | ලකයි සිකයි - ෆුල් හොල්මන්