මත Share

Top Youtube Science & Technology නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Happy LivesHappy Lives 0 10,066,394,905 593 Science & Technology 2016
2 Linus Tech TipsLinus Tech Tips 14,600,000 5,916,840,191 5,808 Science & Technology 2008
3 National GeographicNational Geographic 20,200,000 5,144,605,867 9,820 Science & Technology 2006
4 MR. INDIAN HACKERMR. INDIAN HACKER 26,200,000 4,474,649,231 806 Science & Technology 2012
5 Unbox TherapyUnbox Therapy 18,200,000 4,310,239,994 2,042 Science & Technology 2010
6 Power VisionPower Vision 9,510,000 3,752,138,310 1,300 Science & Technology 2016
7 ShondurasShonduras 3,640,000 3,566,510,355 1,453 Science & Technology 2008
8 Quantum Tech HDQuantum Tech HD 11,100,000 3,422,510,309 375 Science & Technology 2015
9 GoogleGoogle 10,600,000 3,277,014,945 2,610 Science & Technology 2005
10 MrGearMrGear 11,800,000 3,236,569,363 765 Science & Technology 2015
11 OPPO IndiaOPPO India 6,460,000 3,038,094,942 311 Science & Technology 2014
12 Marques BrownleeMarques Brownlee 15,800,000 3,030,920,712 1,443 Science & Technology 2008
13 Technical GurujiTechnical Guruji 22,100,000 3,024,422,320 4,543 Science & Technology 2015
14 CrazyRussianHackerCrazyRussianHacker 11,400,000 3,006,522,182 1,953 Science & Technology 2012
15 Samsung IndiaSamsung India 4,540,000 2,990,160,595 1,043 Science & Technology 2009

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Happy LivesHappy Lives 0 1,677,732,484 98
2 Linus Tech TipsLinus Tech Tips 1,042,857 422,631,442 414
3 National GeographicNational Geographic 1,262,500 321,537,866 613
4 MR. INDIAN HACKERMR. INDIAN HACKER 2,620,000 447,464,923 80
5 Unbox TherapyUnbox Therapy 1,516,666 359,186,666 170
6 Power VisionPower Vision 1,585,000 625,356,385 216
7 ShondurasShonduras 260,000 254,750,739 103
8 Quantum Tech HDQuantum Tech HD 1,585,714 488,930,044 53
9 GoogleGoogle 623,529 192,765,585 153
10 MrGearMrGear 1,685,714 462,367,051 109
11 OPPO IndiaOPPO India 807,500 379,761,867 38
12 Marques BrownleeMarques Brownlee 1,128,571 216,494,336 103
13 Technical GurujiTechnical Guruji 3,157,142 432,060,331 649
14 CrazyRussianHackerCrazyRussianHacker 1,140,000 300,652,218 195
15 Samsung IndiaSamsung India 349,230 230,012,353 80

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL