මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Km MusicKm Music 2,710,000 2,038,791,764 254 Music 2014
2 Alpha TV GreeceAlpha TV Greece 1,070,000 1,813,295,428 26,547 Entertainment 2011
3 Cobalt MusicCobalt Music 975,000 1,785,430,568 2,125 Music 2008
4 CrashBoomPunkCrashBoomPunk 3,130,000 1,644,208,322 1,295 Gaming 2016
5 Heaven MusicHeaven Music 1,100,000 1,497,711,019 3,901 Music 2009
6 Ένας αγέραςΈνας αγέρας 1,140,000 1,014,437,271 343 Music 2010
7 StarTvGreeceStarTvGreece 633,000 996,954,750 49,756 Entertainment 2012
8 d2eTVd2eTV 990,000 897,391,273 157 Music 2010
9 Capital MusicCapital Music 855,000 895,841,772 247 Music 2011
10 Teo CRiTeo CRi 2,790,000 816,838,438 265 Sports 2012
11 ANT1 TVANT1 TV 643,000 697,476,029 51,384 Entertainment 2008
12 Nikos Vertis OfficialNikos Vertis Official 823,000 697,322,688 65 Music 2011
13 PANTELIS PANTELIDIS OFFICIAL PqPANTELIS PANTELIDIS OFFICIAL Pq 635,000 687,304,056 358 Music 2012
14 GetGreekMusicGetGreekMusic 581,000 669,673,617 5,805 Music 2012
15 OPENOPEN 427,000 664,666,812 85,163 Entertainment 2013

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Km MusicKm Music 338,750 254,848,970 31
2 Alpha TV GreeceAlpha TV Greece 97,272 164,845,038 2,413
3 Cobalt MusicCobalt Music 69,642 127,530,754 151
4 CrashBoomPunkCrashBoomPunk 521,666 274,034,720 215
5 Heaven MusicHeaven Music 84,615 115,208,539 300
6 Ένας αγέραςΈνας αγέρας 95,000 84,536,439 28
7 StarTvGreeceStarTvGreece 63,300 99,695,475 4,975
8 d2eTVd2eTV 82,500 74,782,606 13
9 Capital MusicCapital Music 77,727 81,440,161 22
10 Teo CRiTeo CRi 279,000 81,683,843 26
11 ANT1 TVANT1 TV 45,928 49,819,716 3,670
12 Nikos Vertis OfficialNikos Vertis Official 74,818 63,392,971 5
13 PANTELIS PANTELIDIS OFFICIAL PqPANTELIS PANTELIDIS OFFICIAL Pq 63,500 68,730,405 35
14 GetGreekMusicGetGreekMusic 58,100 66,967,361 580
15 OPENOPEN 47,444 73,851,868 9,462

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL