මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 T-SeriesT-Series 269,000,000 260,669,850,613 21,362 Music 2006
2 SET IndiaSET India 175,000,000 166,093,272,200 140,276 Shows 2006
3 Sony SABSony SAB 93,800,000 116,930,317,615 87,746 Shows 2007
4 Colors TVColors TV 74,100,000 72,197,611,545 156,403 Shows 2008
5 Zee Music CompanyZee Music Company 108,000,000 67,712,092,618 11,548 Music 2014
6 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 91,800,000 51,534,051,488 808 Education 2013
7 Wave MusicWave Music 62,300,000 42,956,863,163 20,264 Music 2014
8 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 52,300,000 42,388,265,704 2,604 Entertainment 2020
9 YRFYRF 60,600,000 41,774,118,549 4,142 Film & Animation 2006
10 Vijay TelevisionVijay Television 24,500,000 41,440,857,570 75,882 Entertainment 2007
11 Tips OfficialTips Official 67,100,000 39,603,433,514 5,996 Music 2007
12 Infobells - HindiInfobells - Hindi 63,100,000 36,670,635,945 685 Education 2014
13 T-Series Bhakti SagarT-Series Bhakti Sagar 68,300,000 34,439,635,478 28,239 Music 2011
14 Aaj TakAaj Tak 66,000,000 32,618,735,347 374,371 News & Politics 2009
15 Sony Music IndiaSony Music India 61,000,000 32,425,980,061 4,836 Music 2009

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 T-SeriesT-Series 14,944,444 14,481,658,367 1,186
2 SET IndiaSET India 9,722,222 9,227,404,011 7,793
3 Sony SABSony SAB 5,517,647 6,878,253,977 5,161
4 Colors TVColors TV 4,631,250 4,512,350,721 9,775
5 Zee Music CompanyZee Music Company 10,800,000 6,771,209,261 1,154
6 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 8,345,454 4,684,913,771 73
7 Wave MusicWave Music 6,230,000 4,295,686,316 2,026
8 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 13,075,000 10,597,066,426 651
9 YRFYRF 3,366,666 2,320,784,363 230
10 Vijay TelevisionVijay Television 1,441,176 2,437,697,504 4,463
11 Tips OfficialTips Official 3,947,058 2,329,613,736 352
12 Infobells - HindiInfobells - Hindi 6,310,000 3,667,063,594 68
13 T-Series Bhakti SagarT-Series Bhakti Sagar 5,253,846 2,649,202,729 2,172
14 Aaj TakAaj Tak 4,400,000 2,174,582,356 24,958
15 Sony Music IndiaSony Music India 4,066,666 2,161,732,004 322

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (13/07/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිවෙඩික්කරුවන්ගේ වාහනය හමුවෙයි | ක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කතා කරයිවසන්ත අවසන් ගමන් යද්දී උණ්ඩ අටකින් වෙඩි කෑව බිරිඳ ගැන අද ඇසුණ සෝචනීය කතාව | Neth Newsදේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTV