මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 SET IndiaSET India 136,000,000 120,757,214,102 87,079 Shows 2006
2 Colors TVColors TV 53,800,000 51,052,554,371 83,717 Shows 2008
3 Zee Music CompanyZee Music Company 85,000,000 47,808,653,495 6,413 Music 2014
4 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 57,000,000 38,566,680,231 496 Education 2013
5 Wave MusicWave Music 52,700,000 36,727,159,231 18,714 Music 2014
6 YRFYRF 46,700,000 28,475,425,894 3,219 Film & Animation 2006
7 Tips OfficialTips Official 51,800,000 27,120,389,418 3,498 Music 2007
8 Infobells - HindiInfobells - Hindi 44,400,000 24,873,698,097 470 Education 2014
9 Speed RecordsSpeed Records 40,500,000 24,234,602,901 10,223 Music 2012
10 Sony Music IndiaSony Music India 51,500,000 24,201,884,438 3,127 Music 2009
11 Aaj TakAaj Tak 52,100,000 19,331,498,116 187,991 News & Politics 2009
12 Vijay TelevisionVijay Television 17,000,000 19,173,914,204 26,338 Entertainment 2007
13 Bollywood ClassicsBollywood Classics 30,000,000 18,826,915,644 1,993 Music 2012
14 T-Series Apna PunjabT-Series Apna Punjab 32,000,000 18,663,047,136 6,364 Music 2011
15 GoldminesGoldmines 71,600,000 17,417,527,764 3,620 Film & Animation 2012

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 SET IndiaSET India 8,500,000 7,547,325,881 5,442
2 Colors TVColors TV 3,842,857 3,646,611,026 5,979
3 Zee Music CompanyZee Music Company 10,625,000 5,976,081,686 801
4 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids SongsChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 6,333,333 4,285,186,692 55
5 Wave MusicWave Music 6,587,500 4,590,894,903 2,339
6 YRFYRF 2,918,750 1,779,714,118 201
7 Tips OfficialTips Official 3,453,333 1,808,025,961 233
8 Infobells - HindiInfobells - Hindi 5,550,000 3,109,212,262 58
9 Speed RecordsSpeed Records 4,050,000 2,423,460,290 1,022
10 Sony Music IndiaSony Music India 3,961,538 1,861,683,418 240
11 Aaj TakAaj Tak 4,007,692 1,487,038,316 14,460
12 Vijay TelevisionVijay Television 1,133,333 1,278,260,946 1,755
13 Bollywood ClassicsBollywood Classics 3,000,000 1,882,691,564 199
14 T-Series Apna PunjabT-Series Apna Punjab 2,909,090 1,696,640,648 578
15 GoldminesGoldmines 7,160,000 1,741,752,776 362
Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL