මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 15,200,000 12,667,997,786 57,535 Entertainment 2015
2 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 23,000,000 12,209,725,155 77,903 Entertainment 2014
3 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 17,800,000 10,018,469,069 654 Education 2019
4 IndosiarIndosiar 20,400,000 9,842,951,308 57,429 Music 2013
5 KOMPASTVKOMPASTV 12,000,000 8,694,522,358 220,830 News & Politics 2013
6 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 15,800,000 8,671,021,465 119,948 Entertainment 2014
7 SCTVSCTV 17,500,000 8,492,936,455 49,209 Entertainment 2011
8 MNCTV OFFICIAL MNCTV OFFICIAL 13,600,000 7,344,631,486 53,642 Entertainment 2012
9 Jeevan AkawaJeevan Akawa 7,510,000 6,435,975,824 1,192 2014
10 Like Nastya IDNLike Nastya IDN 14,800,000 6,415,723,258 414 Entertainment 2019
11 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia 2,370,000 6,185,491,279 3,578 People & Blogs 2015
12 Zuni and FamilyZuni and Family 15,900,000 5,725,793,596 171 People & Blogs 2017
13 Rans EntertainmentRans Entertainment 23,900,000 5,602,981,615 2,998 People & Blogs 2015
14 Mikael TubeHDMikael TubeHD 8,410,000 5,433,531,795 1,129 2014
15 Frost DiamondFrost Diamond 22,000,000 5,218,274,264 2,140 Gaming 2014

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 2,171,428 1,809,713,969 8,219
2 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2,875,000 1,526,215,644 9,737
3 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 5,933,333 3,339,489,689 218
4 IndosiarIndosiar 2,266,666 1,093,661,256 6,381
5 KOMPASTVKOMPASTV 1,333,333 966,058,039 24,536
6 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 1,975,000 1,083,877,683 14,993
7 SCTVSCTV 1,590,909 772,085,132 4,473
8 MNCTV OFFICIAL MNCTV OFFICIAL 1,360,000 734,463,148 5,364
9 Jeevan AkawaJeevan Akawa 938,750 804,496,978 149
10 Like Nastya IDNLike Nastya IDN 4,933,333 2,138,574,419 138
11 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia 338,571 883,641,611 511
12 Zuni and FamilyZuni and Family 3,180,000 1,145,158,719 34
13 Rans EntertainmentRans Entertainment 3,414,285 800,425,945 428
14 Mikael TubeHDMikael TubeHD 1,051,250 679,191,474 141
15 Frost DiamondFrost Diamond 2,750,000 652,284,283 267

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL