මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 17,400,000 15,611,079,229 85,485 Entertainment 2015
2 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 26,300,000 15,377,264,147 98,545 Entertainment 2014
3 KOMPASTVKOMPASTV 17,500,000 13,942,611,543 316,956 News & Politics 2013
4 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 23,200,000 13,798,768,241 1,200 Education 2019
5 Klara TaniaKlara Tania 19,500,000 12,256,081,264 2,260 2021
6 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 17,800,000 10,235,990,488 160,041 Entertainment 2014
7 Abil Fatan KeyAbil Fatan Key 8,320,000 9,727,245,774 3,171 Entertainment 2015
8 Frost DiamondFrost Diamond 39,000,000 9,516,287,496 3,401 Gaming 2014
9 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia 3,250,000 9,482,599,153 7,150 People & Blogs 2015
10 Mikael TubeHDMikael TubeHD 12,900,000 9,436,479,030 1,931 People & Blogs 2014
11 Jeevan AkawaJeevan Akawa 10,800,000 9,392,300,674 2,756 2014
12 Tribun TimurTribun Timur 8,890,000 9,066,390,518 80,750 News & Politics 2011
13 tvOneNews tvOneNews 14,000,000 9,064,542,236 147,031 News & Politics 2014
14 Yudist ArdhanaYudist Ardhana 21,900,000 8,795,083,831 4,055 Entertainment 2016
15 MNCTV OFFICIAL MNCTV OFFICIAL 16,300,000 8,770,409,502 76,533 Entertainment 2012

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 1,933,333 1,734,564,358 9,498
2 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2,630,000 1,537,726,414 9,854
3 KOMPASTVKOMPASTV 1,590,909 1,267,510,140 28,814
4 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 4,640,000 2,759,753,648 240
5 Klara TaniaKlara Tania 6,500,000 4,085,360,421 753
6 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 1,780,000 1,023,599,048 16,004
7 Abil Fatan KeyAbil Fatan Key 924,444 1,080,805,086 352
8 Frost DiamondFrost Diamond 3,900,000 951,628,749 340
9 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia 361,111 1,053,622,128 794
10 Mikael TubeHDMikael TubeHD 1,290,000 943,647,903 193
11 Jeevan AkawaJeevan Akawa 1,080,000 939,230,067 275
12 Tribun TimurTribun Timur 683,846 697,414,655 6,211
13 tvOneNews tvOneNews 1,400,000 906,454,223 14,703
14 Yudist ArdhanaYudist Ardhana 2,737,500 1,099,385,478 506
15 MNCTV OFFICIAL MNCTV OFFICIAL 1,358,333 730,867,458 6,377
දේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTVමාස තුනක් තිස්සේ ප්ලෑන් කරලා Tattoo ශොප් එකකුත් දාලා දීපු ගේම | Neth Newsක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි වරුසාව - ඉලක්කය ගැනත් අනාවරණයක් - ගායන ශිල්පිනී කේ සුජීවාට ශල්‍යකර්මයක්ඩුබායි වලින් ආ ලක්ෂ 10 ක කොන්ත්‍රාත්තුවකට ක්ලබ් වසන්ත ම .ර .න්න උදව් කළා - ටැටූ ආයතනයේ හිමිකරු