මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 14,200,000 11,467,956,748 52,212 Entertainment 2015
2 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 21,000,000 10,503,514,140 70,000 Entertainment 2014
3 IndosiarIndosiar 18,600,000 10,300,316,558 52,397 Music 2013
4 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 15,800,000 8,304,919,152 513 Education 2019
5 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 14,800,000 7,969,547,288 95,629 Entertainment 2014
6 Surya Citra Televisi (SCTV)Surya Citra Televisi (SCTV) 15,900,000 7,506,136,152 44,057 Entertainment 2011
7 KOMPASTVKOMPASTV 10,300,000 6,883,801,840 190,437 News & Politics 2013
8 MNCTV OfficialMNCTV Official 12,500,000 6,817,797,338 48,895 Entertainment 2012
9 Like Nastya IDNLike Nastya IDN 13,600,000 5,727,852,756 327 Entertainment 2019
10 Zuni and FamilyZuni and Family 14,600,000 5,085,967,211 159 People & Blogs 2017
11 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia 1,630,000 4,982,419,601 2,637 People & Blogs 2015
12 Rans EntertainmentRans Entertainment 21,800,000 4,614,208,965 2,419 People & Blogs 2015
13 Troom Troom IndonesiaTroom Troom Indonesia 10,900,000 4,430,135,819 1,346 People & Blogs 2019
14 MiawAugMiawAug 15,800,000 4,316,560,709 2,945 Gaming 2014
15 Kerajinan 5-MenitKerajinan 5-Menit 15,100,000 4,258,589,806 2,712 People & Blogs 2018

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 2,366,666 1,911,326,124 8,702
2 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 3,000,000 1,500,502,020 10,000
3 IndosiarIndosiar 2,325,000 1,287,539,569 6,549
4 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anakBabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 7,900,000 4,152,459,576 256
5 TRANS TV OfficialTRANS TV Official 2,114,285 1,138,506,755 13,661
6 Surya Citra Televisi (SCTV)Surya Citra Televisi (SCTV) 1,590,000 750,613,615 4,405
7 KOMPASTVKOMPASTV 1,287,500 860,475,230 23,804
8 MNCTV OfficialMNCTV Official 1,388,888 757,533,037 5,432
9 Like Nastya IDNLike Nastya IDN 6,800,000 2,863,926,378 163
10 Zuni and FamilyZuni and Family 3,650,000 1,271,491,802 39
11 SHOPEE IndonesiaSHOPEE Indonesia 271,666 830,403,266 439
12 Rans EntertainmentRans Entertainment 3,633,333 769,034,827 403
13 Troom Troom IndonesiaTroom Troom Indonesia 5,450,000 2,215,067,909 673
14 MiawAugMiawAug 2,257,142 616,651,529 420
15 Kerajinan 5-MenitKerajinan 5-Menit 5,033,333 1,419,529,935 904
Hiru Mega Stars 3 | GRAND FINALE LIVE | 2021-10-02ඇයටත් කතාවක් ඇත - පියුමි හංසමාලි | TALK WITH CHATHURA #piyumihansamali #talkwithchaturaRalla Weralata Adarei | Episode 21 | 2021-09-17Lakai Sikai - Second Shy | ලකයි සිකයි - සෙකන්ඩ් ශයි | Monthly Specialමම කට්ට කලු දෙමළ ගෑණියෙක්,ඒනිසා මාව ඒ පවුලට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා මගේ කනට ඇහුනා|k Sujeewa|HaritvPopular actress Lochana Imashi's emotional story toldදැන් සැපද ධනුශ්ක? | Prank Call | Danushka | GTV | Prank Call Srilanka | Y Fm 2021මේවා ඇඳිරි නීතිය දාගෙන යටින් ගහන ගේම්.. - මහා සංඝරත්නය පරාක්‍රම සමුද්‍රය වෙනුවෙන් පෙරමුණටPetunia පෙටුනියා Her, he follows Short Film Presented by Cinema lkකොමල පපා දමන් කොහෙ යනවද සුදු මැණික ඉතින් | Cute Baby | Komala Papa - Dileepa Saranga New Song 2021වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආව ගමන් මට ඉවසන්න බැරි වද 32ම දෙනවා | අනියම් පෙමකින් ගමක් කැලබෙයිLakai Sikai - Full Holman | ලකයි සිකයි - ෆුල් හොල්මන්