මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Me contro TeMe contro Te 6,260,000 8,559,657,760 2,046 Entertainment 2014
2 Warner Music ItalyWarner Music Italy 5,760,000 6,844,061,118 1,702 Music 2010
3 WhenGamersFail ► LyonWhenGamersFail ► Lyon 4,510,000 6,583,034,132 5,977 Gaming 2012
4 FavijTVFavijTV 6,340,000 4,082,329,932 2,979 Gaming 2012
5 RaiRai 4,640,000 4,042,993,991 45,768 Entertainment 2005
6 LionfieldLionfield 2,120,000 2,990,350,424 657 Comedy 2020
7 Antonio PalmucciAntonio Palmucci 4,170,000 2,789,608,499 212 Gaming 2012
8 iPantellasiPantellas 5,600,000 2,742,594,395 568 Entertainment 2009
9 Two Players One ConsoleTwo Players One Console 2,790,000 2,714,588,187 2,989 Gaming 2015
10 mercuri_88mercuri_88 4,010,000 2,655,942,094 260 Film & Animation 2007
11 St3pNySt3pNy 4,360,000 2,514,955,600 5,515 Gaming 2010
12 Gabby16bitGabby16bit 2,680,000 2,438,355,273 2,796 Gaming 2013
13 DisneyJuniorITDisneyJuniorIT 3,040,000 2,255,116,978 2,019 Film & Animation 2011
14 OfficialSeamusicaOfficialSeamusica 2,070,000 2,002,013,917 15,795 Entertainment 2010
15 Ameli TVITAmeli TVIT 4,470,000 1,874,822,775 463 Entertainment 2016

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Me contro TeMe contro Te 782,500 1,069,957,220 255
2 Warner Music ItalyWarner Music Italy 480,000 570,338,426 141
3 WhenGamersFail ► LyonWhenGamersFail ► Lyon 451,000 658,303,413 597
4 FavijTVFavijTV 634,000 408,232,993 297
5 RaiRai 272,941 237,823,175 2,692
6 LionfieldLionfield 1,060,000 1,495,175,212 328
7 Antonio PalmucciAntonio Palmucci 417,000 278,960,849 21
8 iPantellasiPantellas 430,769 210,968,799 43
9 Two Players One ConsoleTwo Players One Console 398,571 387,798,312 427
10 mercuri_88mercuri_88 267,333 177,062,806 17
11 St3pNySt3pNy 363,333 209,579,633 459
12 Gabby16bitGabby16bit 297,777 270,928,363 310
13 DisneyJuniorITDisneyJuniorIT 276,363 205,010,634 183
14 OfficialSeamusicaOfficialSeamusica 172,500 166,834,493 1,316
15 Ameli TVITAmeli TVIT 745,000 312,470,462 77

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL