මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 7,430,000 14,098,810,519 2,735 Entertainment 2012
2 キッズライン♡Kids Lineキッズライン♡Kids Line 0 10,708,865,247 5,558 People & Blogs 2011
3 Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネルKan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル 3,460,000 9,080,613,435 2,212 People & Blogs 2010
4 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 16,300,000 9,038,764,090 3,088 Entertainment 2020
5 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,470,000 8,883,627,428 3,156 Entertainment 2021
6 せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & ShiiせんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii 11,100,000 7,583,237,347 3,196 People & Blogs 2006
7 HIMAWARIちゃんねるHIMAWARIちゃんねる 2,910,000 7,027,300,278 2,082 People & Blogs 2014
8 プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TVプリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV 1,750,000 5,441,046,550 2,210 People & Blogs 2013
9 Toy Kids★トイキッズToy Kids★トイキッズ 0 5,113,913,819 2,187 Entertainment 2015
10 ボンボンTVボンボンTV 2,260,000 4,963,838,863 7,335 Howto & Style 2015
11 ヒカル(Hikaru)ヒカル(Hikaru) 4,760,000 4,191,420,161 2,080 Entertainment 2016
12 BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 4,370,000 4,136,698,819 1,593 Education 2016
13 SeikinTVSeikinTV 4,330,000 4,083,499,595 1,869 Entertainment 2012
14 兄者弟者兄者弟者 3,060,000 4,049,661,960 8,109 Gaming 2010
15 M2DK.マツダ家の日常M2DK.マツダ家の日常 3,770,000 3,850,870,730 2,121 Comedy 2020

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 743,000 1,409,881,051 273
2 キッズライン♡Kids Lineキッズライン♡Kids Line 0 973,533,204 505
3 Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネルKan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル 288,333 756,717,786 184
4 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,150,000 4,519,382,045 1,544
5 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,470,000 8,883,627,428 3,156
6 せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & ShiiせんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii 693,750 473,952,334 199
7 HIMAWARIちゃんねるHIMAWARIちゃんねる 363,750 878,412,534 260
8 プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TVプリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV 194,444 604,560,727 245
9 Toy Kids★トイキッズToy Kids★トイキッズ 0 730,559,117 312
10 ボンボンTVボンボンTV 322,857 709,119,837 1,047
11 ヒカル(Hikaru)ヒカル(Hikaru) 793,333 698,570,026 346
12 BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画BabyBus - 子供の歌 - 子どもの動画 728,333 689,449,803 265
13 SeikinTVSeikinTV 433,000 408,349,959 186
14 兄者弟者兄者弟者 255,000 337,471,830 675
15 M2DK.マツダ家の日常M2DK.マツダ家の日常 1,885,000 1,925,435,365 1,060
Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL