මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 김프로KIMPRO김프로KIMPRO 43,800,000 41,636,896,651 3,294 People & Blogs 2017
2 JYP EntertainmentJYP Entertainment 29,300,000 22,754,994,463 2,130 Music 2008
3 MBCentertainmentMBCentertainment 9,060,000 17,638,038,866 104,634 Entertainment 2009
4 GH'SGH'S 22,400,000 17,085,024,594 881 Gaming 2020
5 Mnet K-POPMnet K-POP 21,100,000 16,532,398,901 38,315 Entertainment 2006
6 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 17,600,000 14,381,674,800 1,134 Entertainment 2017
7  YTN YTN 4,550,000 13,946,534,977 779,558 News & Politics 2013
8 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 30,700,000 13,791,372,008 234 Entertainment 2012
9 JTBC EntertainmentJTBC Entertainment 7,890,000 12,640,043,559 86,287 Entertainment 2012
10 Mnet TVMnet TV 9,100,000 12,230,987,544 24,037 Entertainment 2013
11 SBS 뉴스SBS 뉴스 4,370,000 11,461,568,795 236,283 News & Politics 2014
12 officialpsyofficialpsy 18,800,000 11,427,169,097 131 Music 2010
13 Stone Music EntertainmentStone Music Entertainment 10,900,000 9,864,122,088 11,548 Music 2011
14 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] 17,600,000 9,246,081,485 993 Entertainment 2012
15 KBS KpopKBS Kpop 8,880,000 9,077,184,299 48,001 Entertainment 2011

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 김프로KIMPRO김프로KIMPRO 6,257,142 5,948,128,093 470
2 JYP EntertainmentJYP Entertainment 1,831,250 1,422,187,153 133
3 MBCentertainmentMBCentertainment 604,000 1,175,869,257 6,975
4 GH'SGH'S 5,600,000 4,271,256,148 220
5 Mnet K-POPMnet K-POP 1,172,222 918,466,605 2,128
6 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 2,514,285 2,054,524,971 162
7  YTN YTN 413,636 1,267,866,816 70,868
8 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 2,558,333 1,149,281,000 19
9 JTBC EntertainmentJTBC Entertainment 657,500 1,053,336,963 7,190
10 Mnet TVMnet TV 827,272 1,111,907,958 2,185
11 SBS 뉴스SBS 뉴스 437,000 1,146,156,879 23,628
12 officialpsyofficialpsy 1,342,857 816,226,364 9
13 Stone Music EntertainmentStone Music Entertainment 838,461 758,778,622 888
14 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] 1,466,666 770,506,790 82
15 KBS KpopKBS Kpop 683,076 698,244,946 3,692
News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (13/07/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිවෙඩික්කරුවන්ගේ වාහනය හමුවෙයි | ක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කතා කරයිවසන්ත අවසන් ගමන් යද්දී උණ්ඩ අටකින් වෙඩි කෑව බිරිඳ ගැන අද ඇසුණ සෝචනීය කතාව | Neth Newsදේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTV