මත Share
Luisito Comunica Luisito Comunica
ග්රාහකයන්
38,900,000
වීඩියෝ අදහස්
7,560,467,651
වීඩියෝ ගණන
1128
වර්ගය
සිට Youtuber
2012
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

Luisito Comunica YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

Luisito Comunica
ග්රාහකයන්
38,900,000
වීඩියෝ අදහස්
7,560,467,651
වීඩියෝ ගණන
1128
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 33K - $ 198K
0
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
100,000
පසුගිය 30 දින
400,000
පසුගිය 90 දින
22,215,617
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
87,966,951
පසුගිය 30 දින
255,448,291
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
01.07.2022 Fri +22,215,617 $ 8.33K - $ 50K
25.06.2022 Sat +4,357,109 $ 1.63K - $ 9.8K
22.06.2022 Wed +10,763,826 $ 4.04K - $ 24.2K
19.06.2022 Sun +12,209,404 $ 4.58K - $ 27.5K
16.06.2022 Thu +14,706,857 $ 5.52K - $ 33.1K
10.06.2022 Fri +10,592,080 $ 3.97K - $ 23.8K
07.06.2022 Tue +13,122,058 $ 4.92K - $ 29.5K
02.06.2022 Thu +10,982,108 $ 4.12K - $ 24.7K
29.05.2022 Sun +10,705,590 $ 4.01K - $ 24.1K
26.05.2022 Thu +33,466,537 $ 12.5K - $ 75.3K
15.05.2022 Sun +14,130,692 $ 5.3K - $ 31.8K
11.05.2022 Wed +52,043,681 $ 19.5K - $ 117K
20.04.2022 Wed +11,041,520 $ 4.14K - $ 24.8K
16.04.2022 Sat +10,326,018 $ 3.87K - $ 23.2K
Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL