මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 BadabunBadabun 45,600,000 18,488,539,929 12,827 Entertainment 2014
2 TlnovelasTlnovelas 19,400,000 12,451,036,987 28,088 News & Politics 2013
3 BabyBus - Canciones Infantiles & CuentosBabyBus - Canciones Infantiles & Cuentos 20,900,000 11,790,645,547 952 Education 2018
4 Lizos MusicLizos Music 7,080,000 8,898,343,411 487 Music 2014
5 La Rosa de GuadalupeLa Rosa de Guadalupe 14,700,000 8,206,953,235 4,822 Entertainment 2015
6 Luisito ComunicaLuisito Comunica 38,900,000 7,538,252,034 1,126 Comedy 2012
7 Blippi EspañolBlippi Español 13,600,000 7,493,534,567 384 People & Blogs 2017
8 Christian NodalChristian Nodal 9,990,000 6,840,900,741 9 People & Blogs 2017
9 Peppa Pig Español Latino - Canal OficialPeppa Pig Español Latino - Canal Oficial 21,200,000 6,822,458,331 939 Film & Animation 2014
10 elcarteldesantatvelcarteldesantatv 11,200,000 6,141,628,547 311 Music 2008
11 RemexMusicRemexMusic 6,740,000 5,793,246,025 1,758 Music 2010
12 Warner Music MéxicoWarner Music México 4,200,000 5,485,424,271 2,529 Music 2007
13 Tu COSMOPOLISTu COSMOPOLIS 16,600,000 4,836,182,236 6,544 People & Blogs 2014
14 Rancho HumildeRancho Humilde 7,190,000 4,571,195,945 1,022 Music 2015
15 TV Azteca Novelas y SeriesTV Azteca Novelas y Series 6,700,000 4,458,519,640 7,336 Entertainment 2012

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 BadabunBadabun 5,700,000 2,311,067,491 1,603
2 TlnovelasTlnovelas 2,155,555 1,383,448,554 3,120
3 BabyBus - Canciones Infantiles & CuentosBabyBus - Canciones Infantiles & Cuentos 5,225,000 2,947,661,386 238
4 Lizos MusicLizos Music 885,000 1,112,292,926 60
5 La Rosa de GuadalupeLa Rosa de Guadalupe 2,100,000 1,172,421,890 688
6 Luisito ComunicaLuisito Comunica 3,890,000 753,825,203 112
7 Blippi EspañolBlippi Español 2,720,000 1,498,706,913 76
8 Christian NodalChristian Nodal 1,998,000 1,368,180,148 1
9 Peppa Pig Español Latino - Canal OficialPeppa Pig Español Latino - Canal Oficial 2,650,000 852,807,291 117
10 elcarteldesantatvelcarteldesantatv 800,000 438,687,753 22
11 RemexMusicRemexMusic 561,666 482,770,502 146
12 Warner Music MéxicoWarner Music México 280,000 365,694,951 168
13 Tu COSMOPOLISTu COSMOPOLIS 2,075,000 604,522,779 818
14 Rancho HumildeRancho Humilde 1,027,142 653,027,992 146
15 TV Azteca Novelas y SeriesTV Azteca Novelas y Series 670,000 445,851,964 733

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL