මත Share
MiniminterClips Miniminter Clips
ග්රාහකයන්
1,180,000
වීඩියෝ අදහස්
381,550,011
වීඩියෝ ගණන
1087
වර්ගය
සිට Youtuber
2020
ඔබ එයට කැමති නම්, එය හුවමාරු

MiniminterClips YouTube නාලිකාවට සංඛ්යා ලේඛන

MiniminterClips
ග්රාහකයන්
1,180,000
වීඩියෝ අදහස්
381,550,011
වීඩියෝ ගණන
1087
පසුගිය දින 30 තුළ ඉපැයීම්
$ 5.48K - $ 32.9K
7,778
පසුගිය 7 දින
ග්රාහකයන්
30,000
පසුගිය 30 දින
70,000
පසුගිය 90 දින
2,653,420
පසුගිය 7 දින
වීඩියෝ අදහස්
14,622,989
පසුගිය 30 දින
38,295,101
පසුගිය 90 දින
දිනය වීඩියෝ අදහස් ඇස්තමේන්තුගත ඉපයීම්
01.07.2022 Fri +2,653,420 $ 995 - $ 5.97K
26.06.2022 Sun +1,250,741 $ 469 - $ 2.81K
22.06.2022 Wed +1,651,723 $ 619 - $ 3.72K
19.06.2022 Sun +2,136,153 $ 801 - $ 4.81K
16.06.2022 Thu +3,312,162 $ 1.24K - $ 7.45K
11.06.2022 Sat +1,946,802 $ 730 - $ 4.38K
07.06.2022 Tue +1,671,988 $ 627 - $ 3.76K
03.06.2022 Fri +1,821,814 $ 683 - $ 4.1K
29.05.2022 Sun +1,301,773 $ 488 - $ 2.93K
26.05.2022 Thu +4,767,602 $ 1.79K - $ 10.7K
16.05.2022 Mon +2,168,318 $ 813 - $ 4.88K
11.05.2022 Wed +679,062 $ 254 - $ 1.53K
06.05.2022 Fri +6,807,957 $ 2.55K - $ 15.3K
18.04.2022 Mon +1,356,599 $ 508 - $ 3.05K
Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL