මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Chouftv - شوف تيفيChouftv - شوف تيفي 6,870,000 4,663,815,569 134,545 News & Politics 2012
2 Saad Lamjarred | سعد لمجردSaad Lamjarred | سعد لمجرد 13,100,000 3,521,230,082 156 Music 2012
3 2MTV2MTV 6,300,000 2,860,427,412 14,451 Entertainment 2007
4 ProviSoundProviSound 4,000,000 2,045,749,757 1,464 Music 2011
5 YassPlaysYassPlays 5,570,000 1,461,280,955 2,163 Gaming 2015
6 Ramadan Al Aoula TVRamadan Al Aoula TV 3,000,000 1,275,116,631 1,517 Entertainment 2016
7 Zouhair Bahaoui | زهير بهاويZouhair Bahaoui | زهير بهاوي 6,060,000 1,105,589,461 99 Music 2013
8 HespressHespress 2,710,000 1,054,391,973 28,103 News & Politics 2013
9 Al Aoula TVAl Aoula TV 2,280,000 926,451,981 9,292 Music 2013
10 Leader Of LyricsLeader Of Lyrics 2,390,000 909,078,214 669 Music 2013
11 Zina Daoudia | زينة الداوديةZina Daoudia | زينة الداودية 2,890,000 883,262,870 209 Music 2014
12 Hatim Ammor l حاتم عمورHatim Ammor l حاتم عمور 2,500,000 725,535,901 100 Music 2015
13 Kifache tv | كيفاش تيفيKifache tv | كيفاش تيفي 2,150,000 672,787,711 9,654 News & Politics 2015
14 Muslim مسلمMuslim مسلم 2,510,000 668,109,435 362 Music 2006
15 HibapressHibapress 1,980,000 659,866,178 16,458 People & Blogs 2015

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Chouftv - شوف تيفيChouftv - شوف تيفي 763,333 518,201,729 14,949
2 Saad Lamjarred | سعد لمجردSaad Lamjarred | سعد لمجرد 1,455,555 391,247,786 17
3 2MTV2MTV 450,000 204,316,243 1,032
4 ProviSoundProviSound 400,000 204,574,975 146
5 YassPlaysYassPlays 928,333 243,546,825 360
6 Ramadan Al Aoula TVRamadan Al Aoula TV 600,000 255,023,326 303
7 Zouhair Bahaoui | زهير بهاويZouhair Bahaoui | زهير بهاوي 757,500 138,198,682 12
8 HespressHespress 338,750 131,798,996 3,512
9 Al Aoula TVAl Aoula TV 285,000 115,806,497 1,161
10 Leader Of LyricsLeader Of Lyrics 298,750 113,634,776 83
11 Zina Daoudia | زينة الداوديةZina Daoudia | زينة الداودية 412,857 126,180,410 29
12 Hatim Ammor l حاتم عمورHatim Ammor l حاتم عمور 416,666 120,922,650 16
13 Kifache tv | كيفاش تيفيKifache tv | كيفاش تيفي 358,333 112,131,285 1,609
14 Muslim مسلمMuslim مسلم 167,333 44,540,629 24
15 HibapressHibapress 330,000 109,977,696 2,743

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Hiru Mega Stars 3 | GRAND FINALE LIVE | 2021-10-02ඇයටත් කතාවක් ඇත - පියුමි හංසමාලි | TALK WITH CHATHURA #piyumihansamali #talkwithchaturaRalla Weralata Adarei | Episode 21 | 2021-09-17Lakai Sikai - Second Shy | ලකයි සිකයි - සෙකන්ඩ් ශයි | Monthly Specialමම කට්ට කලු දෙමළ ගෑණියෙක්,ඒනිසා මාව ඒ පවුලට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා කියනවා මගේ කනට ඇහුනා|k Sujeewa|HaritvPopular actress Lochana Imashi's emotional story toldදැන් සැපද ධනුශ්ක? | Prank Call | Danushka | GTV | Prank Call Srilanka | Y Fm 2021මේවා ඇඳිරි නීතිය දාගෙන යටින් ගහන ගේම්.. - මහා සංඝරත්නය පරාක්‍රම සමුද්‍රය වෙනුවෙන් පෙරමුණටPetunia පෙටුනියා Her, he follows Short Film Presented by Cinema lkකොමල පපා දමන් කොහෙ යනවද සුදු මැණික ඉතින් | Cute Baby | Komala Papa - Dileepa Saranga New Song 2021වැඩ ඇරිලා ගෙදර ආව ගමන් මට ඉවසන්න බැරි වද 32ම දෙනවා | අනියම් පෙමකින් ගමක් කැලබෙයිLakai Sikai - Full Holman | ලකයි සිකයි - ෆුල් හොල්මන්