මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 KwebbelkopKwebbelkop 14,900,000 6,633,549,966 4,920 Gaming 2008
2 Armada Music TVArmada Music TV 5,050,000 3,555,610,627 13,131 Music 2006
3 Amelia, Avelina & AkimAmelia, Avelina & Akim 7,050,000 2,987,705,487 555 2016
4 أترو/Atroأترو/Atro 12,600,000 2,111,452,298 1,505 Gaming 2017
5 Armin van BuurenArmin van Buuren 5,270,000 2,050,503,581 2,046 Entertainment 2006
6 ProjectJamesifyProjectJamesify 3,320,000 1,698,574,116 2,173 Gaming 2015
7 NikkieTutorialsNikkieTutorials 13,900,000 1,557,610,026 849 Howto & Style 2008
8 Frame OrderFrame Order 6,220,000 1,541,992,930 410 Comedy 2013
9 GilvaSunnerGilvaSunner 463,000 1,526,370,458 6,403 Music 2010
10 AutoTopNLAutoTopNL 3,170,000 1,462,271,542 5,225 Autos & Vehicles 2010
11 StukTVStukTV 2,580,000 1,400,960,997 936 Entertainment 2011
12 GumbalGumbal 2,400,000 1,347,020,887 4,248 Autos & Vehicles 2006
13 Saskia's DansschoolSaskia's Dansschool 5,740,000 1,272,199,531 314 Sports 2007
14 noahsarklabelnoahsarklabel 1,520,000 1,265,221,965 1,185 Music 2008
15 DylanhaegensDylanhaegens 1,880,000 1,142,352,791 585 Entertainment 2010

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 KwebbelkopKwebbelkop 1,064,285 473,824,997 351
2 Armada Music TVArmada Music TV 315,625 222,225,664 820
3 Amelia, Avelina & AkimAmelia, Avelina & Akim 1,175,000 497,950,914 92
4 أترو/Atroأترو/Atro 2,520,000 422,290,459 301
5 Armin van BuurenArmin van Buuren 329,375 128,156,473 127
6 ProjectJamesifyProjectJamesify 474,285 242,653,445 310
7 NikkieTutorialsNikkieTutorials 992,857 111,257,859 60
8 Frame OrderFrame Order 691,111 171,332,547 45
9 GilvaSunnerGilvaSunner 38,583 127,197,538 533
10 AutoTopNLAutoTopNL 264,166 121,855,961 435
11 StukTVStukTV 234,545 127,360,090 85
12 GumbalGumbal 150,000 84,188,805 265
13 Saskia's DansschoolSaskia's Dansschool 382,666 84,813,302 20
14 noahsarklabelnoahsarklabel 108,571 90,372,997 84
15 DylanhaegensDylanhaegens 156,666 95,196,065 48

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL