මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 TVN7TVN7 840,000 4,352,354,997 8,488 Entertainment 2016
2 SBM LabelSBM Label 3,200,000 3,955,143,363 1,455 Music 2010
3 Bazylland - Tractors & ExcavatorsBazylland - Tractors & Excavators 6,160,000 2,850,626,460 708 Film & Animation 2013
4 tvnpltvnpl 2,320,000 2,834,352,850 10,082 Entertainment 2008
5 Vito MinecraftVito Minecraft 2,470,000 2,491,823,025 2,192 Gaming 2012
6 Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieciŚpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 1,760,000 2,344,716,204 311 Music 2013
7 Disco Polo LajfDisco Polo Lajf 1,540,000 2,187,406,405 1,072 Music 2013
8 Karol Friz WiśniewskiKarol Friz Wiśniewski 4,590,000 2,054,284,115 571 Gaming 2010
9 Planeta FaktówPlaneta Faktów 2,730,000 1,620,026,542 1,464 Entertainment 2012
10 AbstrachujeTVAbstrachujeTV 3,380,000 1,550,330,228 687 Entertainment 2012
11 TVP VODTVP VOD 941,000 1,455,911,537 12,028 Entertainment 2006
12 MagicRecordsPolandMagicRecordsPoland 1,890,000 1,274,424,360 808 Music 2011
13 TVN Talent ShowTVN Talent Show 1,120,000 1,216,149,104 1,690 Entertainment 2016
14 Lemon RecordsLemon Records 957,000 1,139,762,957 845 Music 2014
15 Софунья ШалуньяСофунья Шалунья 2,310,000 1,088,025,396 492 People & Blogs 2017

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 TVN7TVN7 140,000 725,392,499 1,414
2 SBM LabelSBM Label 266,666 329,595,280 121
3 Bazylland - Tractors & ExcavatorsBazylland - Tractors & Excavators 684,444 316,736,273 78
4 tvnpltvnpl 165,714 202,453,775 720
5 Vito MinecraftVito Minecraft 247,000 249,182,302 219
6 Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieciŚpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci 195,555 260,524,022 34
7 Disco Polo LajfDisco Polo Lajf 171,111 243,045,156 119
8 Karol Friz WiśniewskiKarol Friz Wiśniewski 382,500 171,190,342 47
9 Planeta FaktówPlaneta Faktów 273,000 162,002,654 146
10 AbstrachujeTVAbstrachujeTV 338,000 155,033,022 68
11 TVP VODTVP VOD 58,812 90,994,471 751
12 MagicRecordsPolandMagicRecordsPoland 171,818 115,856,760 73
13 TVN Talent ShowTVN Talent Show 186,666 202,691,517 281
14 Lemon RecordsLemon Records 119,625 142,470,369 105
15 Софунья ШалуньяСофунья Шалунья 462,000 217,605,079 98

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL