මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Get MoviesGet Movies 40,300,000 28,297,986,641 3,896 Entertainment 2006
2 ЛунтикЛунтик 6,730,000 10,620,379,909 1,363 Film & Animation 2007
3 MoniLinaMoniLina 6,600,000 10,266,230,787 564 Comedy 2021
4 Россия 24Россия 24 8,960,000 9,756,540,658 258,560 News & Politics 2012
5 Family BoxFamily Box 9,940,000 7,892,573,033 927 People & Blogs 2015
6 Like Nastya VlogLike Nastya Vlog 17,700,000 7,483,903,579 386 People & Blogs 2016
7 БарбоскиныБарбоскины 6,710,000 7,258,360,795 1,094 Film & Animation 2011
8 Lady DianaLady Diana 12,500,000 7,124,933,500 1,253 Entertainment 2016
9 Vania Mania KidsVania Mania Kids 17,500,000 6,509,760,049 794 People & Blogs 2015
10 Трум ТрумТрум Трум 13,800,000 6,160,995,748 1,954 Howto & Style 2015
11 Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей 9,770,000 6,043,962,384 1,069 Shows 2014
12 КомпотКомпот 11,700,000 5,643,397,565 1,823 Gaming 2013
13 EdisonPtsEdisonPts 13,600,000 5,455,984,392 3,452 Gaming 2013
14 ЕвгенБроЕвгенБро 9,950,000 5,014,855,582 2,088 Gaming 2016
15 Капуки КанукиКапуки Кануки 3,960,000 4,941,102,998 1,232 Film & Animation 2011

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Get MoviesGet Movies 2,518,750 1,768,624,165 243
2 ЛунтикЛунтик 448,666 708,025,327 90
3 MoniLinaMoniLina 6,600,000 10,266,230,787 564
4 Россия 24Россия 24 896,000 975,654,065 25,856
5 Family BoxFamily Box 1,420,000 1,127,510,433 132
6 Like Nastya VlogLike Nastya Vlog 2,950,000 1,247,317,263 64
7 БарбоскиныБарбоскины 610,000 659,850,981 99
8 Lady DianaLady Diana 2,083,333 1,187,488,916 208
9 Vania Mania KidsVania Mania Kids 2,500,000 929,965,721 113
10 Трум ТрумТрум Трум 1,971,428 880,142,249 279
11 Теремок - Песенки для детейТеремок - Песенки для детей 1,221,250 755,495,298 133
12 КомпотКомпот 1,300,000 627,044,173 202
13 EdisonPtsEdisonPts 1,511,111 606,220,488 383
14 ЕвгенБроЕвгенБро 1,658,333 835,809,263 348
15 Капуки КанукиКапуки Кануки 360,000 449,191,181 112

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL