මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Маша и МедведьМаша и Медведь 48,800,000 40,654,332,884 1,736 Film & Animation 2011
2 Get MoviesGet Movies 51,600,000 33,262,695,048 3,536 Entertainment 2006
3 ChapitosikiChapitosiki 25,300,000 23,987,968,031 3,902 Entertainment 2020
4 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 40,500,000 20,142,678,553 864 Entertainment 2017
5 MoniLinaMoniLina 15,100,000 17,680,170,410 872 Comedy 2021
6 Mister MaxMister Max 24,600,000 16,131,593,166 1,151 People & Blogs 2014
7 ILYA BORZOVILYA BORZOV 23,100,000 14,642,906,839 2,684 People & Blogs 2021
8 Secret VlogSecret Vlog 13,800,000 14,504,207,593 2,758 Comedy 2019
9 tuzelity SHUFFLEtuzelity SHUFFLE 34,600,000 14,147,229,969 1,077 People & Blogs 2015
10 Vania Mania KidsVania Mania Kids 26,800,000 13,110,806,175 1,247 People & Blogs 2015
11 Like Nastya PRTLike Nastya PRT 24,400,000 13,092,167,953 748 Entertainment 2019
12 ЛунтикЛунтик 8,690,000 12,518,242,567 1,650 Film & Animation 2007
13 MihdensMihdens 11,400,000 11,922,142,176 1,103 Gaming 2021
14 Теремок ТВТеремок ТВ 14,300,000 11,906,437,120 3,167 Entertainment 2012
15 Family BoxFamily Box 13,100,000 10,540,892,466 1,353 People & Blogs 2015

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Маша и МедведьМаша и Медведь 3,753,846 3,127,256,375 133
2 Get MoviesGet Movies 2,866,666 1,847,927,502 196
3 ChapitosikiChapitosiki 6,325,000 5,996,992,007 975
4 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 5,785,714 2,877,525,507 123
5 MoniLinaMoniLina 5,033,333 5,893,390,136 290
6 Mister MaxMister Max 2,460,000 1,613,159,316 115
7 ILYA BORZOVILYA BORZOV 7,700,000 4,880,968,946 894
8 Secret VlogSecret Vlog 2,760,000 2,900,841,518 551
9 tuzelity SHUFFLEtuzelity SHUFFLE 3,844,444 1,571,914,441 119
10 Vania Mania KidsVania Mania Kids 2,977,777 1,456,756,241 138
11 Like Nastya PRTLike Nastya PRT 4,880,000 2,618,433,590 149
12 ЛунтикЛунтик 511,176 736,367,209 97
13 MihdensMihdens 3,800,000 3,974,047,392 367
14 Теремок ТВТеремок ТВ 1,191,666 992,203,093 263
15 Family BoxFamily Box 1,455,555 1,171,210,274 150

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (13/07/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිවෙඩික්කරුවන්ගේ වාහනය හමුවෙයි | ක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කතා කරයිවසන්ත අවසන් ගමන් යද්දී උණ්ඩ අටකින් වෙඩි කෑව බිරිඳ ගැන අද ඇසුණ සෝචනීය කතාව | Neth Newsදේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTV