මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 mmoshayammoshaya 21,900,000 16,190,654,324 1,133 People & Blogs 2010
2 RotanaRotana 19,700,000 16,087,537,453 8,061 Music 2012
3 شبكة العاب العرب | Arab Games Networkشبكة العاب العرب | Arab Games Network 16,800,000 7,544,774,502 5,429 Gaming 2013
4 خليجيةخليجية 8,790,000 6,108,553,394 18,811 Entertainment 2011
5 ماشا و الدبماشا و الدب 12,000,000 6,028,951,794 725 Shows 2017
6 Katakit Baby TVKatakit Baby TV 12,500,000 5,114,119,047 164 2010
7 BabyBus Arabic TV - أغاني أطفال ورسوم متحركةBabyBus Arabic TV - أغاني أطفال ورسوم متحركة 7,080,000 3,695,015,942 560 Education 2017
8 عائلة رياضعائلة رياض 3,830,000 3,665,200,994 1,234 People & Blogs 2011
9 BanderitaXBanderitaX 11,700,000 3,253,510,534 1,461 Gaming 2013
10 Cartoons for KidsCartoons for Kids 8,700,000 3,166,410,955 1,908 People & Blogs 2017
11 Bedaya TV l قناة بداية الفضائيةBedaya TV l قناة بداية الفضائية 2,070,000 3,029,080,317 45,535 Entertainment 2011
12 skysoul سكاي سول lskysoul سكاي سول l 5,940,000 2,636,994,933 909 People & Blogs 2016
13 راشد الماجد Rashed AlMajid lراشد الماجد Rashed AlMajid l 2,650,000 2,474,790,021 923 Music 2011
14 AMIGOS FOREVER! ArabicAMIGOS FOREVER! Arabic 3,600,000 2,265,905,127 505 Comedy 2020
15 حقائق وأسرارحقائق وأسرار 14,500,000 2,169,167,700 1,312 Entertainment 2016

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 mmoshayammoshaya 1,825,000 1,349,221,193 94
2 RotanaRotana 1,970,000 1,608,753,745 806
3 شبكة العاب العرب | Arab Games Networkشبكة العاب العرب | Arab Games Network 1,866,666 838,308,278 603
4 خليجيةخليجية 799,090 555,323,035 1,710
5 ماشا و الدبماشا و الدب 2,400,000 1,205,790,358 145
6 Katakit Baby TVKatakit Baby TV 1,041,666 426,176,587 13
7 BabyBus Arabic TV - أغاني أطفال ورسوم متحركةBabyBus Arabic TV - أغاني أطفال ورسوم متحركة 1,416,000 739,003,188 112
8 عائلة رياضعائلة رياض 348,181 333,200,090 112
9 BanderitaXBanderitaX 1,300,000 361,501,170 162
10 Cartoons for KidsCartoons for Kids 1,740,000 633,282,191 381
11 Bedaya TV l قناة بداية الفضائيةBedaya TV l قناة بداية الفضائية 188,181 275,370,937 4,139
12 skysoul سكاي سول lskysoul سكاي سول l 990,000 439,499,155 151
13 راشد الماجد Rashed AlMajid lراشد الماجد Rashed AlMajid l 240,909 224,980,911 83
14 AMIGOS FOREVER! ArabicAMIGOS FOREVER! Arabic 1,800,000 1,132,952,563 252
15 حقائق وأسرارحقائق وأسرار 2,416,666 361,527,950 218

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL