මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 TV DeranaTV Derana 3,810,000 3,224,606,177 19,060 Entertainment 2012
2 Swarnavahini TVSwarnavahini TV 3,020,000 1,880,861,737 19,187 Entertainment 2014
3 Hiru TVHiru TV 2,410,000 1,178,228,747 22,498 Entertainment 2015
4 Hiru NewsHiru News 1,830,000 934,192,414 46,187 News & Politics 2016
5 ITN Sri LankaITN Sri Lanka 1,220,000 903,260,989 15,481 Entertainment 2018
6 Newsfirst Sri LankaNewsfirst Sri Lanka 1,860,000 892,781,513 259,298 News & Politics 2011
7 The Voice Sri Lanka The Voice Sri Lanka 1,370,000 663,643,188 1,957 Entertainment 2019
8 YohaniYohani 3,390,000 326,489,896 48 Music 2016
9 CHAMUSRICHAMUSRI 706,000 312,412,264 184 Entertainment 2011
10 Live at 8Live at 8 770,000 286,770,810 29,442 News & Politics 2015
11 Hiru Life MusicHiru Life Music 551,000 264,228,556 789 Entertainment 2015
12 Siyatha TVSiyatha TV 669,000 213,441,080 20,162 Entertainment 2014
13 Saranga - Dinakshie OnlineSaranga - Dinakshie Online 0 202,527,101 606 2018
14 Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන 463,000 202,358,112 11,165 People & Blogs 2013
15 M EntertainmentsM Entertainments 529,000 196,065,920 2,355 Entertainment 2013

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 TV DeranaTV Derana 381,000 322,460,617 1,906
2 Swarnavahini TVSwarnavahini TV 377,500 235,107,717 2,398
3 Hiru TVHiru TV 344,285 168,318,392 3,214
4 Hiru NewsHiru News 305,000 155,698,735 7,697
5 ITN Sri LankaITN Sri Lanka 305,000 225,815,247 3,870
6 Newsfirst Sri LankaNewsfirst Sri Lanka 169,090 81,161,955 23,572
7 The Voice Sri Lanka The Voice Sri Lanka 456,666 221,214,396 652
8 YohaniYohani 565,000 54,414,982 8
9 CHAMUSRICHAMUSRI 64,181 28,401,114 16
10 Live at 8Live at 8 110,000 40,967,258 4,206
11 Hiru Life MusicHiru Life Music 78,714 37,746,936 112
12 Siyatha TVSiyatha TV 83,625 26,680,135 2,520
13 Saranga - Dinakshie OnlineSaranga - Dinakshie Online 0 50,631,775 151
14 Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන 51,444 22,484,234 1,240
15 M EntertainmentsM Entertainments 58,777 21,785,102 261

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL