මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 滾石唱片 ROCK RECORDS滾石唱片 ROCK RECORDS 3,210,000 4,823,133,082 5,006 Music 2010
2 三立新聞網SETN三立新聞網SETN 2,040,000 4,376,684,889 127,316 News & Politics 2014
3 TVBS NEWSTVBS NEWS 2,050,000 4,084,167,609 318,897 News & Politics 2006
4 周杰倫 Jay Chou周杰倫 Jay Chou 2,440,000 3,194,783,164 6 Entertainment 2019
5 阿神阿神 2,920,000 1,987,660,153 4,731 Music 2009
6 Allen TsaiAllen Tsai 1,120,000 1,943,533,014 692 People & Blogs 2021
7 Experiment AhongExperiment Ahong 0 1,861,123,592 359 Science & Technology 2019
8 蘋果新聞網蘋果新聞網 932,000 1,729,167,698 78,447 News & Politics 2010
9 台灣達人秀台灣達人秀 1,610,000 1,700,272,566 12,178 Comedy 2012
10 葉式特工 Yes Ranger葉式特工 Yes Ranger 3,890,000 1,549,482,933 230 Entertainment 2011
11 少康戰情室少康戰情室 1,210,000 1,388,653,200 20,825 News & Politics 2015
12 台視新聞 TTV NEWS台視新聞 TTV NEWS 816,000 1,360,507,013 153,164 News & Politics 2010
13 ETtoday星光雲/官方平台ETtoday星光雲/官方平台 919,000 1,275,526,463 11,842 Entertainment 2018
14 Eric周興哲Eric周興哲 1,070,000 1,212,443,226 127 Music 2014
15 碰碰狐 (兒童兒歌・故事)碰碰狐 (兒童兒歌・故事) 2,940,000 1,148,856,450 1,537 Education 2014

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 滾石唱片 ROCK RECORDS滾石唱片 ROCK RECORDS 267,500 401,927,756 417
2 三立新聞網SETN三立新聞網SETN 255,000 547,085,611 15,914
3 TVBS NEWSTVBS NEWS 128,125 255,260,475 19,931
4 周杰倫 Jay Chou周杰倫 Jay Chou 813,333 1,064,927,721 2
5 阿神阿神 224,615 152,896,934 363
6 Allen TsaiAllen Tsai 1,120,000 1,943,533,014 692
7 Experiment AhongExperiment Ahong 0 620,374,530 119
8 蘋果新聞網蘋果新聞網 77,666 144,097,308 6,537
9 台灣達人秀台灣達人秀 161,000 170,027,256 1,217
10 葉式特工 Yes Ranger葉式特工 Yes Ranger 353,636 140,862,084 20
11 少康戰情室少康戰情室 172,857 198,379,028 2,975
12 台視新聞 TTV NEWS台視新聞 TTV NEWS 68,000 113,375,584 12,763
13 ETtoday星光雲/官方平台ETtoday星光雲/官方平台 229,750 318,881,615 2,960
14 Eric周興哲Eric周興哲 133,750 151,555,403 15
15 碰碰狐 (兒童兒歌・故事)碰碰狐 (兒童兒歌・故事) 367,500 143,607,056 192

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL