මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 one31one31 34,000,000 26,752,854,455 126,153 Entertainment 2013
2 Ch3ThailandCh3Thailand 31,300,000 20,026,856,289 75,880 Entertainment 2014
3 GRAMMY GOLD OFFICIALGRAMMY GOLD OFFICIAL 16,900,000 17,689,785,631 5,228 Music 2014
4 GenierockGenierock 14,100,000 13,096,632,074 1,518 Music 2008
5 Beam CopphoneBeam Copphone 7,160,000 11,815,186,496 2,522 Entertainment 2012
6 Thairath OnlineThairath Online 14,200,000 11,649,993,223 204,961 News & Politics 2010
7 Ch7HDCh7HD 14,800,000 11,465,511,475 47,836 Entertainment 2010
8 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 14,500,000 10,066,456,768 18,651 Entertainment 2010
9 YimYam TVYimYam TV 7,730,000 8,748,387,325 2,358 People & Blogs 2015
10 GMM25ThailandGMM25Thailand 13,500,000 8,670,763,908 52,140 Entertainment 2011
11 zbing z.zbing z. 16,300,000 8,193,524,249 2,717 Gaming 2014
12 rsfriendsrsfriends 9,410,000 6,796,792,198 3,506 Music 2009
13 เรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเช้านี้ 9,070,000 6,418,763,478 106,758 News & Politics 2012
14 ช่อง8 : Thai Ch8ช่อง8 : Thai Ch8 14,000,000 4,832,551,806 18,916 Entertainment 2011
15 ZENSE EntertainmentZENSE Entertainment 7,380,000 4,528,572,851 16,845 Entertainment 2010

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 one31one31 3,777,777 2,972,539,383 14,017
2 Ch3ThailandCh3Thailand 3,912,500 2,503,357,036 9,485
3 GRAMMY GOLD OFFICIALGRAMMY GOLD OFFICIAL 2,112,500 2,211,223,203 653
4 GenierockGenierock 1,007,142 935,473,719 108
5 Beam CopphoneBeam Copphone 716,000 1,181,518,649 252
6 Thairath OnlineThairath Online 1,183,333 970,832,768 17,080
7 Ch7HDCh7HD 1,233,333 955,459,289 3,986
8 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 1,208,333 838,871,397 1,554
9 YimYam TVYimYam TV 1,104,285 1,249,769,617 336
10 GMM25ThailandGMM25Thailand 1,227,272 788,251,264 4,740
11 zbing z.zbing z. 2,037,500 1,024,190,531 339
12 rsfriendsrsfriends 723,846 522,830,169 269
13 เรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเช้านี้ 907,000 641,876,347 10,675
14 ช่อง8 : Thai Ch8ช่อง8 : Thai Ch8 1,272,727 439,322,891 1,719
15 ZENSE EntertainmentZENSE Entertainment 615,000 377,381,070 1,403

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL