මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 ช่อง one31ช่อง one31 40,600,000 28,683,432,800 147,374 Entertainment 2013
2 GMM GRAMMY OFFICIALGMM GRAMMY OFFICIAL 24,200,000 27,319,874,738 17,349 Music 2010
3 Ch3ThailandCh3Thailand 35,100,000 22,988,540,616 80,412 Entertainment 2014
4 GRAMMY GOLD OFFICIALGRAMMY GOLD OFFICIAL 19,800,000 22,308,750,720 7,232 Music 2014
5 THAIRATH TV OriginalsTHAIRATH TV Originals 18,100,000 16,961,020,689 284,649 News & Politics 2010
6 GenierockGenierock 16,000,000 15,508,558,453 1,963 Music 2008
7 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 17,800,000 15,079,039,560 28,191 Entertainment 2010
8 Beam CopphoneBeam Copphone 8,170,000 13,333,304,066 3,354 Entertainment 2012
9 Jane & Sergio 🥰Jane & Sergio 🥰 14,500,000 12,024,109,035 1,937 Entertainment 2018
10 YimYam TVYimYam TV 9,530,000 11,110,542,617 3,135 People & Blogs 2015
11 Ch7HDCh7HD 17,700,000 10,456,910,479 73,197 Entertainment 2010
12 zbing z.zbing z. 19,200,000 10,425,449,043 3,637 Gaming 2014
13 เจไจ๋แปน J Jai Panเจไจ๋แปน J Jai Pan 10,200,000 9,227,052,544 2,792 Entertainment 2019
14 GMM25ThailandGMM25Thailand 15,300,000 9,014,985,786 78,747 Entertainment 2011
15 rsfriendsrsfriends 10,300,000 8,611,105,816 4,329 Music 2009

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 ช่อง one31ช่อง one31 3,690,909 2,607,584,800 13,397
2 GMM GRAMMY OFFICIALGMM GRAMMY OFFICIAL 1,728,571 1,951,419,624 1,239
3 Ch3ThailandCh3Thailand 3,510,000 2,298,854,061 8,041
4 GRAMMY GOLD OFFICIALGRAMMY GOLD OFFICIAL 1,980,000 2,230,875,072 723
5 THAIRATH TV OriginalsTHAIRATH TV Originals 1,292,857 1,211,501,477 20,332
6 GenierockGenierock 1,000,000 969,284,903 122
7 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 1,271,428 1,077,074,254 2,013
8 Beam CopphoneBeam Copphone 680,833 1,111,108,672 279
9 Jane & Sergio 🥰Jane & Sergio 🥰 2,416,666 2,004,018,172 322
10 YimYam TVYimYam TV 1,058,888 1,234,504,735 348
11 Ch7HDCh7HD 1,264,285 746,922,177 5,228
12 zbing z.zbing z. 1,920,000 1,042,544,904 363
13 เจไจ๋แปน J Jai Panเจไจ๋แปน J Jai Pan 2,040,000 1,845,410,508 558
14 GMM25ThailandGMM25Thailand 1,176,923 693,460,445 6,057
15 rsfriendsrsfriends 686,666 574,073,721 288
News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (13/07/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිවෙඩික්කරුවන්ගේ වාහනය හමුවෙයි | ක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කතා කරයිවසන්ත අවසන් ගමන් යද්දී උණ්ඩ අටකින් වෙඩි කෑව බිරිඳ ගැන අද ඇසුණ සෝචනීය කතාව | Neth Newsදේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTV