මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 OYUNCAKOYNUYORUMOYUNCAKOYNUYORUM 10,800,000 9,829,519,074 787 Entertainment 2016
2 Enes BaturEnes Batur 15,700,000 9,350,522,317 1,979 Gaming 2012
3 Oyuncak AvıOyuncak Avı 15,200,000 8,063,072,546 539 Entertainment 2014
4 Sevimli DostlarSevimli Dostlar 7,260,000 7,206,311,275 587 Education 2013
5 Ceylin - H OfficialCeylin - H Official 10,600,000 7,077,321,307 421 Music 2015
6 atvatv 10,300,000 6,901,181,940 21,798 Entertainment 2014
7 ÇukurÇukur 6,450,000 6,576,226,569 3,639 People & Blogs 2017
8 prenses elifprenses elif 3,470,000 6,037,914,768 6,142 Film & Animation 2016
9 TRT ÇocukTRT Çocuk 5,700,000 4,903,152,293 4,432 Entertainment 2012
10 MuzikPlayMuzikPlay 3,880,000 4,862,776,182 7,532 Music 2013
11 Dila KentDila Kent 4,100,000 4,551,315,508 735 2018
12 Show Ana HaberShow Ana Haber 2,310,000 4,479,294,990 50,187 News & Politics 2014
13 DokuzSekiz MüzikDokuzSekiz Müzik 3,320,000 4,403,979,249 2,515 Music 2012
14 NiloyaNiloya 4,830,000 4,253,640,068 599 Film & Animation 2013
15 Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) 3,440,000 4,162,950,532 5,650 Comedy 2011

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 OYUNCAKOYNUYORUMOYUNCAKOYNUYORUM 1,800,000 1,638,253,179 131
2 Enes BaturEnes Batur 1,570,000 935,052,231 197
3 Oyuncak AvıOyuncak Avı 1,900,000 1,007,884,068 67
4 Sevimli DostlarSevimli Dostlar 806,666 800,701,252 65
5 Ceylin - H OfficialCeylin - H Official 1,514,285 1,011,045,901 60
6 atvatv 1,287,500 862,647,742 2,724
7 ÇukurÇukur 1,290,000 1,315,245,313 727
8 prenses elifprenses elif 578,333 1,006,319,128 1,023
9 TRT ÇocukTRT Çocuk 570,000 490,315,229 443
10 MuzikPlayMuzikPlay 431,111 540,308,464 836
11 Dila KentDila Kent 1,025,000 1,137,828,877 183
12 Show Ana HaberShow Ana Haber 288,750 559,911,873 6,273
13 DokuzSekiz MüzikDokuzSekiz Müzik 332,000 440,397,924 251
14 NiloyaNiloya 536,666 472,626,674 66
15 Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) 312,727 378,450,048 513

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL