මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 ПознавательПознаватель 17,400,000 8,375,998,539 472 Entertainment 2014
2 SlivkiShowSlivkiShow 0 4,318,693,787 420 Entertainment 2012
3 Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 3,660,000 3,761,857,783 564 Film & Animation 2014
4 Серіали України. Прем’єрСеріали України. Прем’єр 4,690,000 3,483,345,454 16,152 News & Politics 2012
5 Mark ProductionMark Production 6,510,000 3,086,937,457 468 People & Blogs 2017
6 Amelka KaramelkaAmelka Karamelka 3,860,000 3,044,329,278 825 People & Blogs 2016
7 DenLion TVDenLion TV 9,000,000 3,029,598,466 243 Entertainment 2012
8 Новий КаналНовий Канал 4,070,000 2,972,997,701 15,403 Shows 2009
9 Телеканал СТБТелеканал СТБ 4,680,000 2,726,634,455 13,486 People & Blogs 2007
10 My little NastyaMy little Nastya 4,470,000 2,045,860,730 741 People & Blogs 2016
11 Alex AngelAlex Angel 2,480,000 1,839,564,454 1,614 Music 2013
12 Magic FiveMagic Five 11,200,000 1,737,154,525 403 Entertainment 2016
13 Україна 24Україна 24 2,340,000 1,707,034,083 14,030 News & Politics 2019
14 Телеканал ICTVТелеканал ICTV 2,600,000 1,700,911,961 26,947 Nonprofits & Activism 2009
15 vanzaivanzai 8,030,000 1,623,877,582 246 People & Blogs 2015

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 ПознавательПознаватель 2,175,000 1,046,999,817 59
2 SlivkiShowSlivkiShow 0 431,869,378 42
3 Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 457,500 470,232,222 70
4 Серіали України. Прем’єрСеріали України. Прем’єр 469,000 348,334,545 1,615
5 Mark ProductionMark Production 1,302,000 617,387,491 93
6 Amelka KaramelkaAmelka Karamelka 643,333 507,388,213 137
7 DenLion TVDenLion TV 900,000 302,959,846 24
8 Новий КаналНовий Канал 313,076 228,692,130 1,184
9 Телеканал СТБТелеканал СТБ 312,000 181,775,630 899
10 My little NastyaMy little Nastya 745,000 340,976,788 123
11 Alex AngelAlex Angel 275,555 204,396,050 179
12 Magic FiveMagic Five 1,866,666 289,525,754 67
13 Україна 24Україна 24 780,000 569,011,361 4,676
14 Телеканал ICTVТелеканал ICTV 200,000 130,839,381 2,072
15 vanzaivanzai 1,147,142 231,982,511 35

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL