මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 39,100,000 36,634,236,860 1,870 Education 2011
2 PewDiePiePewDiePie 111,000,000 28,403,957,132 4,489 Gaming 2010
3 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 27,800,000 20,604,373,629 1,976 Film & Animation 2013
4 DanTDMDanTDM 26,100,000 18,729,989,740 3,586 Gaming 2012
5 Britain's Got TalentBritain's Got Talent 18,500,000 10,423,681,961 3,691 Entertainment 2008
6 Gaby and AlexGaby and Alex 17,000,000 7,927,220,506 351 Entertainment 2012
7 SlogoSlogo 10,700,000 7,446,178,953 5,365 Gaming 2013
8 The X Factor UKThe X Factor UK 9,030,000 6,775,051,253 5,120 Entertainment 2007
9 Nickelodeon UKNickelodeon UK 6,380,000 6,526,648,077 2,876 Entertainment 2015
10 GRM DailyGRM Daily 5,340,000 6,043,787,267 12,720 Entertainment 2011
11 Sing KingSing King 10,000,000 5,819,400,650 3,374 Music 2012
12 Ali-AAli-A 17,600,000 5,731,909,353 3,894 Gaming 2006
13 STEVE AND MAGGIESTEVE AND MAGGIE 5,400,000 5,689,104,803 394 Education 2014
14 Mark RonsonMark Ronson 6,510,000 5,574,192,192 20 Film & Animation 2007
15 Woody & KleinyWoody & Kleiny 7,990,000 5,278,161,769 639 Comedy 2013

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 3,554,545 3,330,385,169 170
2 PewDiePiePewDiePie 9,250,000 2,366,996,427 374
3 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 3,088,888 2,289,374,847 219
4 DanTDMDanTDM 2,610,000 1,872,998,974 358
5 Britain's Got TalentBritain's Got Talent 1,321,428 744,548,711 263
6 Gaby and AlexGaby and Alex 1,700,000 792,722,050 35
7 SlogoSlogo 1,188,888 827,353,217 596
8 The X Factor UKThe X Factor UK 602,000 451,670,083 341
9 Nickelodeon UKNickelodeon UK 911,428 932,378,296 410
10 GRM DailyGRM Daily 485,454 549,435,206 1,156
11 Sing KingSing King 1,000,000 581,940,065 337
12 Ali-AAli-A 1,100,000 358,244,334 243
13 STEVE AND MAGGIESTEVE AND MAGGIE 675,000 711,138,100 49
14 Mark RonsonMark Ronson 434,000 371,612,812 1
15 Woody & KleinyWoody & Kleiny 887,777 586,462,418 71

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

Lakai Sikai - GoHome | ලකයි සිකයි - ගෝ හෝම් | Monthly Specialබැණ බැණ ඉරිසියා කර කර වෛර කර කර ඉන්නැතුව තොපිත් මේ වගේ වවාගනිල්ලා, කාපල්ලා..අවුරුදු 100ක වන සීයාගේ පිස්සු හැදෙන හඩ අම්මෝ මේකටනම් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙලා යනවා යකෝReturn එක එන්නේ එකට දෙක බැගින් | B&B Food Battle with Dilushi Hansika & Heshani LiyadipitaAustralia Tour of Sri Lanka - Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරය - සජීව විකාශයManiYa lands at Dubai Airport (Austria Vlog 1)Australia Tour of Sri Lanka | 2022-06-11 | 3rd T20I Live | ඕස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචාරයඅපි දුප්පත් නෑ, අපි අපි සුබවාදීව නැගිටල රට ගොඩ ගන්න ඕන | උමංදාව පළතුරු වත්තAustralia 'A' tour of Sri Lanka 2022 - 2nd One DayDerana Little Star ( Season 11 )| 11th June 2022Sparsha ( ස්පර්ශ ) With Shashika Nisansala | 10th June 2022Ashanya Premadasa | Naden (නාදෙන්) | Live Shows | Final 24 | The Voice Teens SL