මත Share

Top Youtube නාලිකා

නිලයYoutuberග්රාහකයන්වීඩියෝ අදහස්වීඩියෝ ගණනවර්ගයආරම්භ
1 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 41,000,000 40,511,633,246 2,686 Education 2011
2 PewDiePiePewDiePie 111,000,000 29,346,985,799 4,773 Gaming 2010
3 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 35,800,000 26,195,838,772 6,899 Film & Animation 2013
4 SSSniperWolfSSSniperWolf 34,500,000 25,190,219,646 3,601 Gaming 2013
5 DanTDMDanTDM 28,800,000 19,877,652,792 3,715 Gaming 2012
6 Linh Nhi ShortsLinh Nhi Shorts 19,300,000 18,099,131,017 3,261 Gaming 2013
7 Su HaoSu Hao 16,200,000 16,706,896,129 2,855 People & Blogs 2017
8 Rano's Home رانو هومRano's Home رانو هوم 12,800,000 16,453,875,740 1,727 People & Blogs 2020
9 Woody & KleinyWoody & Kleiny 15,700,000 14,569,020,290 1,164 Comedy 2013
10 OneDirectionVEVOOneDirectionVEVO 21,700,000 12,678,116,686 266 Music 2010
11 Britain's Got TalentBritain's Got Talent 20,400,000 11,814,134,345 4,705 Entertainment 2008
12 Queen OfficialQueen Official 17,800,000 11,397,708,642 1,201 Music 2008
13 Mr BeanMr Bean 33,400,000 11,264,321,518 3,524 Shows 2006
14 Brandon BBrandon B 13,300,000 10,742,212,336 789 Entertainment 2011
15 BBCBBC 14,300,000 10,532,455,629 19,635 Pets & Animals 2005

Top Youtube නාලිකා - විස්තර ඔන් ලයින්

නිලයYoutuberග්රාහකයන්/අවුරුදුවීඩියෝ අදහස්/අවුරුදුවීඩියෝ ගණන/අවුරුදු
1 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 3,153,846 3,116,279,480 206
2 PewDiePiePewDiePie 7,928,571 2,096,213,271 340
3 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 3,254,545 2,381,439,888 627
4 SSSniperWolfSSSniperWolf 3,136,363 2,290,019,967 327
5 DanTDMDanTDM 2,400,000 1,656,471,066 309
6 Linh Nhi ShortsLinh Nhi Shorts 1,754,545 1,645,375,547 296
7 Su HaoSu Hao 2,314,285 2,386,699,447 407
8 Rano's Home رانو هومRano's Home رانو هوم 3,200,000 4,113,468,935 431
9 Woody & KleinyWoody & Kleiny 1,427,272 1,324,456,390 105
10 OneDirectionVEVOOneDirectionVEVO 1,550,000 905,579,763 19
11 Britain's Got TalentBritain's Got Talent 1,275,000 738,383,396 294
12 Queen OfficialQueen Official 1,112,500 712,356,790 75
13 Mr BeanMr Bean 1,855,555 625,795,639 195
14 Brandon BBrandon B 1,023,076 826,324,025 60
15 BBCBBC 752,631 554,339,769 1,033

නාලිකා දින - Top Youtube 30 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

නාලිකා දින - Top Youtube 90 කරන්නන්ගේ සංබ්යාවද දිනෙන්

News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM | (13/07/2024) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිවෙඩික්කරුවන්ගේ වාහනය හමුවෙයි | ක්ලබ් වසන්තගේ සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂි කරුවන් කතා කරයිවසන්ත අවසන් ගමන් යද්දී උණ්ඩ අටකින් වෙඩි කෑව බිරිඳ ගැන අද ඇසුණ සෝචනීය කතාව | Neth Newsදේ|හය බලන්න ආපු වසන්තගේ සුදු පුතුට සිදුවු දේ | Wasantha and sudu bole News | Kaputa Channelක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනය ගැන අලූ‍ත්ම අනාවරණය | Nath NewsMost Colorful Fruit Sago 😍| Best Summertime Drinkටැටූ ආයතනයේ CCTV දර්ශන ඩුබායි ඉදලා ලොකු පැටී සජීවීව බලලා - මුල් පිටුවෙන් ගෙන එන විශේෂ හෙළිදරව්ව🔴 ක්ලබ් වසන්තට මරු කැඳවූ වෙඩි පහර නවතම දර්ශන සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න - Hiru Newsක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතනයේ ඇග කිලිපොලා යන ඇත්ත | BREAKING NEWSමස් වැද්දෙක්ගේ නික්මයාම නොහොත් ක්ලබ් වසන්තගේ අවසානය ......................surendra wasantha news දේහය නිවසට රැගෙන එද්දී බිරිඳ පෙන්වූදේ lalai lilai lai 105 today|club wasanthaකාර් එකෙන් ඇවිත්,වෑන් එකෙන් පළා ගිය..T56න් වෙඩි තැබූ ක්ලබ් වසන්තගේ ඝාතකයින්... CCTV